LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 4 d. Nr. 844

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2003, Nr. 61-2796; 2004, Nr. 107-3989; 2005, Nr. 81-2958):

1. Pripažinti netekusiu galios 4.201 punktą.

2. Išdėstyti 4.202 punktą taip:

4.202. vidaus vandenų prieplaukos įregistravimą                                             150 litų“.

3. Papildyti šiuo 4.2021 punktu:

4.2021. vidaus vandenų prieplaukos registravimo pažymėjimo

dublikato išdavimą                                                                                              45 litai“.

4. Papildyti šiuo 4.2022 punktu:

4.2022. nekomercinių mažųjų, pramoginių

ir sportinių laivų prieplaukų įregistravimą                                                           60 litų“.

5. Papildyti šiuo 4.2023 punktu:

4.2023. nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų

prieplaukos registravimo pažymėjimo dublikato išdavimą                                 20 litų“.

6. Išdėstyti 4.203 punktą taip:

4.203. vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio

diplomo dublikato išdavimą                                                                               40 litų“.

7. Išdėstyti 4.207 punktą taip:

4.207. vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio

diplomo patvirtinimą                                                                                           10 litų“.

8. Papildyti šiuo 4.2071 punktu:

4.2071. vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio

diplomo patvirtinimo dublikato išdavimą                                                           10 litų“.

9. Pripažinti netekusiu galios 4.208 punktą.

10. Pripažinti netekusiu galios 4.209 punktą.

11. Išdėstyti 4.211 punktą taip:

4.211. vidaus vandenų transporto priemonės bilieto

dublikato išdavimą                                                                                              20 litų“.

12. Papildyti šiuo 4.2111 punktu:

4.2111. pramoginio laivo bilieto dublikato išdavimą                                         20 litų“.

13. Papildyti šiuo 4.2112 punktu:

4.2112. tarptautinio burinės jachtos bilieto dublikato

išdavimą                                                                                                              40 litų“.

14. Papildyti šiuo 4.2113 punktu:

4.2113. vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo

variklio bilieto dublikato išdavimą                                                                      15 litų“.

15. Išdėstyti 4.212 punktą taip:

4.212. vidaus vandenų transporto priemonės laikiną

įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre                    20 litų“.

16. Pripažinti netekusiu galios 4.213 punktą.

17. Pripažinti netekusiu galios 4.214 punktą.

18. Papildyti nauju 4.215 punktu (ankstesnį 4.215 punktą laikyti 4.2151 punktu):

4.215. vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių

pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzaminą                                         60 litų“.

19. Išdėstyti 4.2151 punktą taip:

4.2151. vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių

pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzamino perlaikymą                     10 litų“.

20. Papildyti šiuo 4.2152 punktu:

4.2152. pramoginio laivo techninės apžiūros talono

dublikato išdavimą                                                                                              5 litai“.

21. Pripažinti netekusia galios 4.201–4.216 punktų pastabą.

22. Pripažinti netekusiu galios 4.218 punktą.

23. Išdėstyti 4.219 punktą taip:

4.219. vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo,

plūduriuojančio įrenginio ar plūduriuojančios priemonės

įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre                    220 litų“.

24. Išdėstyti 4.220 punktą taip:

4.220. mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio savaeigio

laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre            30 litų“.

25. Išdėstyti 4.221 punktą taip:

4.221. burinių jachtų, plaukiojančių vasarnamių,

turistinių plaustų įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus

vandenų laivų registre                                                                                         60 litų“.

26. Išdėstyti 4.222 punktą taip:

4.222. mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio

nesavaeigio laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos

vidaus vandenų laivų registre                                                                             27 litai“.

27. Papildyti šiuo 4.2221 punktu:

4.2221. vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo

variklio įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų

laivų registre                                                                                                        25 litai“.

28. Papildyti šiuo 4.2222 punktu:

4.2222. statomos vidaus vandenų transporto priemonės

įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų

laivų registre                                                                                                        110 litų“.

29. Pripažinti netekusiu galios 4.224 punktą.

30. Išdėstyti 4.225 punktą taip:

4.225. vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio

įrenginio, plūduriuojančios priemonės išregistravimą iš

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro                                          95 litai“.

31. Išdėstyti 4.226 punktą taip:

4.226. mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio

savaeigio laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos

vidaus vandenų laivų registro                                                                             5 litai“.

32. Išdėstyti 4.227 punktą taip:

4.227. burinių jachtų, plaukiojančių vasarnamių, turistinių

plaustų išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų

laivų registro                                                                                                       10 litų.“

33. Išdėstyti 4.228 punktą taip:

4.228. mažojo, pramoginio, sportinio ar asmeninio

nesavaeigio laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus

vandenų laivų registro                                                                                         3 litai“.

34. Papildyti šiuo 4.2281 punktu:

4.2281. vidaus vandenų transporto priemonės pakabinamojo

variklio išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų

laivų registro                                                                                                       5 litai“.

35. Papildyti šiuo 4.2282 punktu:

4.2282. duomenų keitimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų

laivų registre pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui,

pavadinimui, tipui ar paskirčiai, techniniams duomenims po

rekonstrukcijos, remonto ar statybos                                                                  30 litų“.

36. Pripažinti netekusiu galios 4.229 punktą.

37. Pripažinti netekusiu galios 4.230 punktą.

38. Pripažinti netekusiu galios 4.231 punktą.

39. Pripažinti netekusiu galios 4.232 punktą.

40. Pripažinti netekusiu galios 4.233 punktą.

41. Išdėstyti 4.234 punktą taip:

4.234. vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo,

plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės

korpuso bei antstato, įrenginių, sistemų įrenginių, apsaugančių

nuo aplinkos užteršimo, kasmetinę techninę apžiūrą:

4.234.1. korpuso ir antstato, kai bendroji talpa iki 500 m3                                            30 litų

4.234.2. korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                       75 litai

4.234.3. korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3               105 litai

4.234.4. korpuso ir antstato, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3             150 litų

4.234.5. korpuso ir antstato, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3                 180 litų

4.234.6. įrenginių, kai bendroji talpa iki 500 m3                                                                 15 litų

4.234.7. įrenginių, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                                            45 litai

4.234.8. įrenginių, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                                         50 litų

4.234.9. įrenginių, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                                       90 litų

4.234.10. įrenginių, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3                                   20 litų

4.234.11. sistemų, kai bendroji talpa iki 500 m3                                                                 30 litų

4.234.12. sistemų, kai bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                                            45 litai

4.234.13. sistemų, kai bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                                         50 litų

4.234.14. sistemų, kai bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                                       90 litų

4.234.15. sistemų, kai bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3                                      20 litų

4.234.16. įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

bendroji talpa iki 500 m3                                                                                     15 litų

4.234.17. įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

bendroji talpa nuo 501 iki 2000 m3                                                                                            60 litų

4.234.18. įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

bendroji talpa nuo 2001 iki 5000 m3                                                                                         90 litų

4.234.19. įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

bendroji talpa nuo 5001 iki 10000 m3                                                                                      20 litų

4.234.20. įrenginių, apsaugančių nuo aplinkos užteršimo, kai

bendroji talpa daugiau kaip 10000 m3                                                                                      150 litų“.

42. Išdėstyti 4.235 punkto pirmąją pastraipą taip:

4.235. vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio

įrenginio ir plūduriuojančios priemonės mechanizmų kasmetinę

apžiūrą pagal pagrindinių ir pagalbinių variklių galią (AG):“.

43. Išdėstyti 4.236 punkto pirmąją pastraipą taip:

4.236. vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančio

įrenginio ir plūduriuojančios priemonės elektros įrenginių

kasmetinę apžiūrą pagal generatorių galią (kW):“.

44. Išdėstyti 4.237 punktą taip:

4.237. radijo ir navigacinių įrenginių kasmetinę apžiūrą

pagal vidaus vandenų transporto priemonių klasifikavimą:

4.237.1. radijo įrenginių plūduriuojantiems įrenginiams

ir vidaus vandenų laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams                       20 litų

4.237.2. radijo įrenginių jūros pakrančių žvejybos laivams                                 90 litų

4.237.3. radijo įrenginių jūros ekonominės zonos žvejybos laivams                   180 litų

4.237.4. navigacinių įrenginių plūduriuojantiems įrenginiams ir

vidaus vandenų laivams, mažiesiems ir pramoginiams laivams                          20 litų

4.237.5. navigacinių įrenginių žvejybos laivams, žvejojantiems

už teritorinės jūros                                                                                               120 litų“.

45. Išdėstyti 4.238 punkto pirmąją pastraipą taip:

4.238. vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų,

plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių

šaldymo įrenginių kasmetinę apžiūrą pagal šaldomų patalpų talpą:“.

46. Išdėstyti 4.239 punkto pirmąją pastraipą taip:

4.239. vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų,

plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių

kėlimo įrenginių kasmetinę apžiūrą:“.

47. Išdėstyti 4.240 punkto pirmąją pastraipą taip:

4.240. vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų,

plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių

garo katilų ir slėginių indų apžiūrą:“.

48. Išdėstyti 4.240.4 punktą taip:

4.240.4. slėginių indų vidinę apžiūrą                                                                30 litų“.

49. Išdėstyti 4.240.5 punktą taip:

4.240.5. slėginių indų išorinę apžiūrą ir bandymus darbiniu slėgiu                   45 litai“.

50. Išdėstyti 4.240.6 punktą taip:

4.240.6. slėginių indų hidraulinį bandymą                                                        45 litai“.

51. Išdėstyti 4.241 punktą taip:

4.241. vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo,

plūduriuojančio įrenginio ir plūduriuojančios priemonės

neeilinę techninę apžiūrą                                                                                     200 litų“.

52. Išdėstyti 4.243 punktą taip:

4.243. vidaus vandenų prieplaukos krantinės

techninės būklės apžiūrą (1 bėginis metras)                                                        1 litas“.

53. Papildyti šiuo 4.2431 punktu:

4.2431. nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų

prieplaukų kasmetinę ir neeilinę techninę apžiūrą (1 bėginis metras)                  1 litas“.

54. Išdėstyti 4.246 punktą taip:

4.246. mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių

savaeigių laivų, kurių variklio galingumas iki 22 kW (30 AG),

techninę apžiūrą                                                                                                  35 litai“.

55. Išdėstyti 4.247 punktą taip:

4.247. mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių

laivų, kurių variklio galingumas nuo 23 iki 74 kW (31 iki 100 AG),

techninę apžiūrą                                                                                                  65 litai“.

56. Išdėstyti 4.248 punktą taip:

4.248. mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių savaeigių

laivų, kurių variklio galingumas daugiau kaip 75 kW (100 AG),

techninę apžiūrą                                                                                                  95 litai“.

57. Pripažinti netekusiu galios 4.249 punktą.

58. Pripažinti netekusiu galios 4.250 punktą.

59. Išdėstyti 4.251 punktą taip:

4.251. mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių

savaeigių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą                                        200 litų“.

60. Papildyti šiuo 4.4701 punktu:

4.4701. vidaus vandenų uostų įregistravimą                                                      250 litų“.

61. Papildyti šiuo 4.4702 punktu:

4.4702. vidaus vandenų uostų registravimo pažymėjimo

dublikato išdavimą                                                                                              45 litai“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti Ministrą Pirmininką                                                                             Vilija Blinkevičiūtė

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                      Zigmantas Balčytis