LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO DĖL ORGANIZACIJŲ SAVANORIŠKO DALYVAVIMO BENDRIJOS APLINKOSAUGOS VADYBOS IR AUDITO SISTEMOJE (EMAS) (EB) NR. 761/2001 TAIKYMO

 

2002 m. sausio 10 d. Nr. 28

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Aplinkos ministeriją koordinuoti pasirengimo taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) (EB) Nr. 761/2001 procesą.

2. Įgalioti Ūkio ministeriją teikti ūkio subjektams informaciją apie savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) sąlygas ir koordinuoti skatinimo mechanizmų sukūrimą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________