LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS SU ŽVYRO DANGA ASFALTUOTI PASKIRSTYMO 2019 METAIS

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. 3-283

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1395 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2019 metų sąmatos patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 3-168 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“,

p a s k i r s t a u Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti 2019 metais (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Rokas Masiulis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3-283

 

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Apskrities,

savivaldybės

pavadinimas

Kelių objekto pavadinimas, numatomi darbai

Suma,

tūkst. Eur

1.

ALYTAUS APSKRITIS

1.1.

Alytaus miesto

Jūratės gatvei (Nr. AM0072) kapitališkai remontuoti

75,7

1.2.

Druskininkų

Viečiūnų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. DR0013

Jaskonys–Naujasodė (Jaskonių gatvė) kapitališkai remontuoti

69,0

1.3.

Alytaus rajono

Daugų seniūnijos Dvarčėnų kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. AL2227 Daugai–Dvarčėnai–Arčiūnai (Ežero gatvė)

kapitališkai remontuoti

199,2

Miroslavo seniūnijos Obelninkų kaimo vietinės reikšmės

keliui Nr. AL1236 Obelninkėliai–Statiškės miškas (Šilo

gatvė) kapitališkai remontuoti

39,0

1.4.

Lazdijų rajono

Šventežerio seniūnijos Barčių kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. LZ0920 kelias LZ0916–kelias LZ0927 kapitališkai

remontuoti

225,5

1.5.

Varėnos rajono

Merkinės seniūnijos Jakubiškių kaimo Pušyno gatvei

(Nr. MerJak1) kapitališkai remontuoti

46,1

Vydenių seniūnijos Kijučių kaimo Sodų (Nr. VydKij3) ir

Vilties (Nr. VydKij1) gatvėms kapitališkai remontuoti

66,2

Vydenių seniūnijos Krivilių kaimo Kreivajai gatvei

(Nr. VydKri6) kapitališkai remontuoti

19,6

Valkininkų seniūnijos Naujųjų Valkininkų kaimo Dzūkų

(Nr. ValNVa1), Miško (Nr. ValNVa7), Spenglos

(Nr. ValNVa5) gatvėms, Dzūkų ir Spenglos skersgatviui

(Nr. ValNVa9) kapitališkai remontuoti

64,0

2.

KAUNO APSKRITIS

2.1.

Kauno miesto

Girios gatvei (Nr. 1925) kapitališkai remontuoti

132,5

Naujadvario gatvei (Nr. 4795) kapitališkai remontuoti

162,0

Z. Tiškos gatvei (Nr. 7665) kapitališkai remontuoti

126,3

2.2.

Birštono

Birštono seniūnijos Būdų kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. BR-15 kelias A16–Būdos kapitališkai remontuoti

12,0

2.3.

Jonavos rajono

Šveicarijos seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. DU-084

Šveicarija–Gaižiūnų glž. stotis (Šveicarija–Meškoniai–

Bajoriškės–Gaižiūnų glž. st.) kapitališkai remontuoti

146,2

2.4.

Kaišiadorių

rajono

Rumšiškių miestelio Ąžuolų gatvei kapitališkai remontuoti

34,2

Žiežmarių apylinkės seniūnijos vietinės reikšmės keliui

Nr. zm91 į SB „Baltasis berželis“ kapitališkai remontuoti

77,4

2.5.

Kauno rajono

Alšėnų seniūnijos Jonučių kaimo Vyčio Kryžiaus gatvei

(Nr. al-20g) kapitališkai remontuoti

137,5

Alšėnų seniūnijos Kampiškių kaimo Lakštingalų gatvei

(Nr. al-17g) kapitališkai remontuoti

125,0

2.6.

Kėdainių

rajono

Josvainių seniūnijos Angirių kaimo Užtvankos gatvei

(Nr. JSG006) kapitališkai remontuoti

28,0

Vilainių seniūnijos Vilainių kaimo Žemdirbių gatvei

(Nr. VLG085) kapitališkai remontuoti

59,0

Vilainių seniūnijos Vilainių kaimo Nevėžio gatvei

(Nr. VLG077) kapitališkai remontuoti

49,0

Šėtos miestelio Čeponiškių gatvei (Nr. STG023) kapitališkai

remontuoti

48,0

Gudžiūnų seniūnijos Miegėnų kaimo Nykio gatvei

(Nr. GDG029) kapitališkai remontuoti

20,0

Pernaravos seniūnijos Žostautų kaimo vietinės reikšmės

keliui Nr. PR-6 privažiavimui nuo VRK Nr. 2014 iki

Žostautų ir kelio PR-7 kapitališkai remontuoti

40,0

2.7.

Prienų rajono

Prienų miesto Žaliakalnio gatvei (Nr. PR-16) kapitališkai

remontuoti

37,8

Prienų miesto Šviesos (Nr. PR-104) ir Ateities (Nr. PR-105)

gatvėms kapitališkai remontuoti

39,5

Prienų miesto Birštono gatvei (Nr. PR-76) kapitališkai

remontuoti

19,7

Pakuonio seniūnijos Ašmintos kaimo Dvaro gatvei

(Nr. PA-79) kapitališkai remontuoti

30,0

Šilavoto seniūnijos Klebiškio kaimo Naujajai (Nr. SI-33) ir

Piliakalnio (Nr. SI-32) gatvėms kapitališkai remontuoti

49,1

Balbieriškio miestelio Vingio gatvei (Nr. BA-11)

kapitališkai remontuoti

10,4

2.8.

Raseinių

rajono

Kalnujų seniūnijos Kalnujų kaimo Dovainavos gatvei

(Nr. 4K4) kapitališkai remontuoti

89,0

Nemakščių miestelio Lakštingalų gatvei (Nr. 5N8)

kapitališkai remontuoti

89,0

Šiluvos seniūnijos Katauskių kaimo Dubysos gatvei

(Nr. 9K1) kapitališkai remontuoti

77,0

3.

KLAIPĖDOS APSKRITIS

3.1.

Klaipėdos

miesto

Virkučių gatvei (Nr. LM2160) kapitališkai remontuoti

150,0

Klaipėdos gatvei (Nr. LM1258) kapitališkai remontuoti

50,0

3.2.

Palangos miesto

vietinės reikšmės keliui Nr. PA0011 apvažiavimui iš

Klaipėdos pl. iki Vytauto g. kapitališkai remontuoti

26,0

Sedulų takui (Nr. PA0218), Tujų takui (Nr. PA0269)

kapitališkai remontuoti

5,7

3.3.

Klaipėdos

rajono

Dauparų-Kvietinių seniūnijos Kvietinių kaimo Liepų gatvei

(Nr. KL8042) kapitališkai remontuoti

60,1

Dauparų-Kvietinių seniūnijos Kvietinių kaimo Paltės gatvei

(Nr. KL8041) kapitališkai remontuoti

30,0

Veiviržėnų miestelio J. Šaulio (Kaštonų g.) gatvei

(Nr. KL8601) kapitališkai remontuoti

55,0

Veiviržėnų seniūnijos Daukšaičių kaimo Pušyno gatvei

(Nr. KL8630) kapitališkai remontuoti

81,0

Vėžaičių miestelio Liepų gatvei (Nr. KL8480) kapitališkai

remontuoti

46,0

3.4.

Kretingos

rajono

Kretingos miesto Aušros gatvei (Nr. KT8057) kapitališkai

remontuoti

34,9

Žalgirio seniūnijos Rubulių kaimo Žaliajai gatvei

(Nr. KT7341) kapitališkai remontuoti

99,8

Salantų miesto Taikos gatvei (Nr. KT7647) kapitališkai

remontuoti

18,2

Imbarės seniūnijos Laivių kaimo Laukų gatvei (Nr. KT7559)

kapitališkai remontuoti

28,1

Kretingos miesto Rytų gatvei (Nr. KT8062) kapitališkai

remontuoti

29,0

3.5.

Skuodo rajono

Ylakių seniūnijos Vaičaičių kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. YL-40 „Bažnyčios kelias nuo kelio Nr. YL-28

Vaičaičiai–Luoba iki kelio Nr. 2701 Ylakiai–Seda“

kapitališkai remontuoti

84,0

Ylakių seniūnijos Girdenių kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. YL-09 „Girdenių kelias nuo kelio Nr. 3705

Ylakiai–Vižančiai–Dilbikiai iki kelio Nr. YL-45“

kapitališkai remontuoti

57,0

Aleksandrijos seniūnijos Apuolės kaimo vietinės reikšmės

keliui Nr. AL-47 „Nuo kelio Skuodas–Barstyčiai į Apuolės

piliakalnį“ kapitališkai remontuoti

20,1

3.6.

Šilutės rajono

Šilutės seniūnijos Pagrynių ir Šlažų kaimų Kazio Griniaus

gatvei (Nr. 1P7 ir Nr. 1v14)) kapitališkai remontuoti

252,2

Šilutės miesto Statybininkų gatvei (Nr. 1S22) kapitališkai

remontuoti

37,5

4.

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

4.1.

Kalvarijos

Kalvarijos seniūnijos Jusevičių kaimo Mokyklos gatvei

(Nr. KV7032) kapitališkai remontuoti

52,9

Kalvarijos seniūnijos Tarprubežių kaimo Alytaus gatvei

(Nr. KV7051) kapitališkai remontuoti

19,1

Kalvarijos seniūnijos Tarprubežių kaimo Mokyklos gatvei

(Nr. KV7052) kapitališkai remontuoti

16,5

4.2.

Kazlų Rūdos

Antanavo seniūnijos Antanavo kaimo Sūduvos gatvei

(Nr. KR7053) kapitališkai remontuoti

41,0

Kazlų Rūdos seniūnijos Kazlų kaimo vietinės reikšmės

keliui Nr. KR0611 „Šilo g. nuo kelio 2612 Višakio

Rūda–Bagotoji–Antanavas“ kapitališkai remontuoti

51,7

4.3.

Marijampolės

Marijampolės miesto Stalupėnų gatvei (Nr. MR8180)

kapitališkai remontuoti

53,0

Marijampolės miesto Gumbinės gatvei (Nr. MR8065)

kapitališkai remontuoti

52,0

4.4.

Šakių rajono

Šakių seniūnijos Giedručių kaimo Miško gatvei (Nr. Gie-9)

kapitališkai remontuoti

145,0

4.5.

Vilkaviškio

rajono

Pilviškių miestelio Birutės gatvei (Nr. VK7744) kapitališkai

remontuoti

166,9

Bartninkų miestelio Žalumynų gatvei (Nr. VK7952)

kapitališkai remontuoti

58,2

5.

PANEVĖŽIO APSKRITIS

5.1.

Panevėžio

miesto

Bruknynės gatvei (Nr. 69) kapitališkai remontuoti

80,0

Liublino gatvei (Nr. 223) kapitališkai remontuoti

66,5

5.2.

Biržų rajono

Biržų miesto Geležinkelio gatvei (Nr. B-039) ir J. Nastopkos

gatvei (Nr. B-092) kapitališkai remontuoti

145,0

Biržų miesto Agluonos gatvei (Nr. B-002) ir Žalgirio gatvei

(Nr. B-179) kapitališkai remontuoti

95,7

5.3.

Kupiškio

rajono

Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. 1v3 Svideniai–Drūlėnai kapitališkai remontuoti

92,0

Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. 1v119 Vizgiūnai–Svideniai kapitališkai remontuoti

24,0

Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. 1v22 privažiavimui prie Svidenių nuo kelio Nr. 2407

Kupiškis–Miliūnai–Gudgalys kapitališkai remontuoti

5,0

Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. 1v103 Paketurių k. (Bokšto g.)–Svideniai kapitališkai

remontuoti

27,0

Šimonių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. 3v10

Adomynė–Kupiškio ir Rokiškio rajonų riba kapitališkai

remontuoti

4,0

Šimonių seniūnijos Adomynės kaimo Šlapių gatvei

(Nr. 3v29) kapitališkai remontuoti

4,0

5.4.

Panevėžio

rajono

Naujamiesčio miestelio Nevėžio gatvei (Nr. NAU-112)

kapitališkai remontuoti

46,4

Naujamiesčio miestelio Paupio gatvei (Nr. NAU-46)

kapitališkai remontuoti

69,3

Panevėžio seniūnijos Molainių kaimo Vytauto gatvei

(Nr. PAN-164) kapitališkai remontuoti

33,6

Raguvos seniūnijos Kritižio kaimo Žibučių gatvei

(Nr. RAG-60) kapitališkai remontuoti

51,6

Velžio seniūnijos Dembavos kaimo Oželių gatvei

(Nr. VEL-60) kapitališkai remontuoti

46,3

Panevėžio seniūnijos Šilagalio kaimo Žalgirio gatvei

(Nr. PAN-204) kapitališkai remontuoti

47,4

Velžio seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. VEL-134

Tautkūnai–Pakalniai kapitališkai remontuoti

20,5

5.5.

Rokiškio

rajono

Rokiškio miesto Gedimino gatvei (Nr. RMG-20) kapitališkai

remontuoti

63,7

Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Skemų kaimo Sniegių

gatvei (Nr. RKG-43) kapitališkai remontuoti

27,6

Kriaunų seniūnijos Bradesių kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. KRN-94 Bradesiai–Tiltelioniškio pil. kapitališkai

remontuoti

21,6

Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Parokiškės kaimo

Atgimimo gatvei (Nr. RKG-63) kapitališkai remontuoti

84,0


6.

ŠIAULIŲ APSKRITIS

6.1.

Šiaulių miesto

D. Poškos gatvės (Nr. SM208) ruožui nuo Rėkyvos gatvės

iki Dubijos gatvės kapitališkai remontuoti

52,7

Žemynos gatvės (Nr. SM361) ruožui nuo Pramonės gatvės

iki Šonos gatvės Nr. 16 kapitališkai remontuoti

103,8

6.2.

Akmenės

rajono

Ventos seniūnijos Žerkščių kaimo Miškininkų gatvei

(Nr. AK 7534) kapitališkai remontuoti

11,3

 

 

Naujosios Akmenės miesto Sodo gatvei (Nr. AK 7028)

kapitališkai remontuoti

9,3

Naujosios Akmenės miesto Aušros gatvei (Nr. AK 7013)

kapitališkai remontuoti

10,7

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos Ramučių kaimo

Luokavos gatvei (Nr. AK 7240) kapitališkai remontuoti

19,0

Akmenės miesto seniūnijos vietinės reikšmės keliui

Nr. AK 0145 kelias 1007 Akmenė–Klyšiai–Dainoriai–kelias AK0106 kapitališkai remontuoti

21,5

Kruopių seniūnijos Kruopių kaimo Dvaro gatvei

(Nr. AK 7311) kapitališkai remontuoti

42,0

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos Ramučių kaimo

Žvirbulių gatvei (Nr. AK 7244) kapitališkai remontuoti

30,7

6.3.

Joniškio rajono

Kepalių seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. JN0501

privažiuojamajam keliui prie Sabačiūnų nuo kelio A12

Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, Šlapakių kaimo

Audruvės gatvei (Nr. JN7537) ir Šlapakių gatvei

(Nr. JN7501) kapitališkai remontuoti

180,0

6.4.

Kelmės rajono

Liolių seniūnijos Rikantų kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. Li-21 Rikantai–Vaišviliškiai (Alyvų gatvė) kapitališkai

remontuoti

23,0

Kukečių seniūnijos Grimzių kaimo Lauko gatvei

(Nr. Ku-10) kapitališkai remontuoti

23,0

Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Mosteikių kaimo vietinės

reikšmės keliui Nr. Tya-50 kelias 157–Bulavėnai kapitališkai remontuoti

40,0

Kražių seniūnijos Vaitkuškių kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. Kr-41 kelias 4617–Kražiai kapitališkai remontuoti

70,0

Šaukėnų seniūnijos Vaišlaukio kaimo Vaišlaukio gatvei

(Nr. Ša-83) kapitališkai remontuoti

28,6

Kukečių seniūnijos Vijurkų kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. 04-025 Vijurkų k. 1-as kelias (Miško gatvė) kapitališkai

remontuoti

16,0

6.5.

Pakruojo

rajono

Pakruojo ir Linkuvos seniūnijų vietinės reikšmės keliui

Nr. PK0114 Girbutkiai–Veselkiškiai–Linkuva kapitališkai

remontuoti

50,5

Klovainių seniūnijos Pamūšio kaimo Vilties gatvei

(Nr. PK7853) kapitališkai remontuoti

26,9

Pakruojo seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. PK0019

Mažeikoniai–Noreikoniai–Telišoniai kapitališkai remontuoti

102,6

6.6.

Radviliškio

rajono

Radviliškio miesto Vilniaus gatvei (Nr. RD8026)

kapitališkai remontuoti

42,1

Radviliškio seniūnijos Karčemų kaimo Draugystės gatvei

(Nr. RD7105) kapitališkai remontuoti

32,0

Šeduvos miesto seniūnijos Butėnų kaimo Jaunimo gatvei

(Nr. RD7014) kapitališkai remontuoti

24,0

Radviliškio miesto Žironų gatvei (Nr. RD8335) kapitališkai

remontuoti

41,0

Grinkiškio seniūnijos Giedraičių kaimo Pagojaus gatvei

(Nr. RD7073) kapitališkai remontuoti

12,0

 

 

Radviliškio miesto Taikos gatvei (Nr. RD8020) kapitališkai

remontuoti

17,0

Radviliškio miesto Giraitės gatvei (Nr. RD8093) kapitališkai

remontuoti

40,0

Radviliškio miesto Karklų gatvei (Nr. RD8013) kapitališkai

remontuoti

18,0

Radviliškio miesto Ramunių gatvei (Nr. RD8012)

kapitališkai remontuoti

18,0

Šiaulėnų seniūnijos Šiaulaičių kaimo vietinės reikšmės

keliui Nr. RD0525 Šiaulaičiai–Lenartuva (Daukšių gatvė)

kapitališkai remontuoti

31,4

6.7.

Šiaulių rajono

Šiaulių kaimiškosios seniūnijos Aukštelkės kaimo Ramunių

gatvei (Nr. Ši-45) kapitališkai remontuoti

175,0

Kuršėnų miesto Birutės gatvei (Nr. Km-15) kapitališkai

remontuoti

95,0


7.

TAURAGĖS APSKRITIS

7.1.

Jurbarko

rajono

Jurbarko miesto Tujų gatvei (Nr. jrm19643) kapitališkai

remontuoti

25,0

Jurbarko miesto Paupio gatvei (Nr. jrm19641) kapitališkai

remontuoti

40,0

Jurbarko miesto Topolių gatvei (Nr. jrm19642) kapitališkai

remontuoti

25,0

Jurbarkų seniūnijos Dainių kaimo Vakaro gatvei

(Nr. jm29145) kapitališkai remontuoti

45,0

Jurbarkų seniūnijos Dainių kaimo Vėjūnės gatvei

(Nr. jm29144) kapitališkai remontuoti

46,5

7.2.

Pagėgių

Pagėgių miesto ir Pagėgių seniūnijos Benininkų kaimo

vietinės reikšmės keliui Nr. PG7608 „Rambyno g. atšaka į

Prūdo g. Benininkuose“ kapitališkai remontuoti

18,5

Pagėgių miesto vietinės reikšmės keliui Nr. PG7222

„Klaipėdos g. atšaka į sodybą Klaipėdos g. 22“ kapitališkai

remontuoti

22,0

Vilkyškių miestelio Mažvydo gatvei (Nr. PG8507)

kapitališkai remontuoti

32,0


7.3.

Šilalės rajono

Laukuvos seniūnijos Vabalų kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. La-12 Vabalų keliui (Paršežerio gatvei) kapitališkai

remontuoti

71,0

Pajūrio seniūnijos Kalniškių I kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. Pj-26 Kalniškių k. (Bijūnų gatvė) kapitališkai remontuoti

92,0


7.4.

Tauragės

rajono

Lauksargių seniūnijos Šakių kaimo Gandrų gatvei

(Nr. TR7069) kapitališkai remontuoti

150,3

Mažonų seniūnijos Norkaičių kaimo Akmens gatvei

(Nr. TR7102) kapitališkai remontuoti

17,2

Skaudvilės miesto Kęstučio skersgatviui (Nr. TR7184)

kapitališkai remontuoti

20,0

Skaudvilės miesto Statybininkų gatvei (Nr. TR7202)

kapitališkai remontuoti

25,3

Mažonų seniūnijos Norkaičių kaimo Tvenkinio gatvei

(Nr. TR7109) kapitališkai remontuoti

65,5

8.

TELŠIŲ APSKRITIS

8.1.

Mažeikių

rajono

Mažeikių miesto Kurmaičių gatvei (Nr. M-2-45) kapitališkai

remontuoti

50,0

Mažeikių apylinkės seniūnijos Žiogaičių kaimo Vingio

gatvei (Nr. A-2-35) kapitališkai remontuoti

40,0

Sedos miesto Kaštonų gatvei (Nr. S-2-25) kapitališkai

remontuoti

32,0

Viekšnių seniūnijos Kapėnų kaimo Pievų gatvei

(Nr. V-2-79) kapitališkai remontuoti

30,0

8.2.

Plungės rajono

Plungės miesto Notės gatvei (Nr. PL202) kapitališkai

remontuoti

25,3

Plungės miesto Blendžiavos gatvei (Nr. PL199) kapitališkai

remontuoti

37,0

Babrungo seniūnijos Babrungo kaimo Vingio skersgatviui

(Nr. PL0257) ir Vingio gatvei (Nr. PL0253) kapitališkai remontuoti

23,1

8.3.

Rietavo

vietinės reikšmės keliui Nr. RT0212 į Šventąją kapitališkai remontuoti

11,6

8.4.

Telšių rajono

Luokės seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. Lk-109

Baltininkai–Rapaliai–Biržuvėnai kapitališkai remontuoti

176,1

9.

UTENOS APSKRITIS

9.1.

Anykščių

rajono

Anykščių seniūnijos Vėjeliškio kaimo vietinės reikšmės

keliui Nr. A311 privažiuojamajam keliui nuo kelio Nr. 112

iki kelio Nr. 120 kapitališkai remontuoti

180,0

9.2.

Molėtų rajono

Luokesos seniūnijos Ažubalių kaimo vietinės reikšmės

keliui Nr. Lk-22 Ažubaliai–Kampai–Ažušiliai kapitališkai

remontuoti

93,0

Joniškio seniūnijos Graužinių kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. Jo-13 Graužiniai–Žydavainiai kapitališkai remontuoti

5,0

9.3.

Utenos rajono

Sudeikių seniūnijos Voverynės kaimo vietinės reikšmės

keliui Nr. Su-41 Garneliai–sodai „Stumbras“ kapitališkai

remontuoti

14,0

Utenos miesto Ukmergės gatvei (Nr. 86) kapitališkai

remontuoti

15,0

Utenos miesto Žvejų gatvei (Nr. 132) kapitališkai remontuoti

11,0


9.4.

Zarasų rajono

Turmanto seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. ZR7942

„Privažiavimas prie Turmanto miestelio kiemų nuo gatvės

ZR7927 Tilžės g.“ kapitališkai remontuoti

18,4

Turmanto seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. ZR7925

„Privažiavimas prie kelio ZR1471 privažiuojamasis kelias

prie Turmanto nuo gatvės ZR7942“ kapitališkai remontuoti

11,3

Turmanto seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. ZR7938

„Privažiavimas prie Turmanto miestelio kiemų nuo gatvės

ZR7927 Tilžės g.“ kapitališkai remontuoti

19,9

Suvieko seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. ZR0459

Suviekas–Rudinės–Meiriškėlės kapitališkai remontuoti

24,6

Dusetų miesto Sporto gatvei (Nr. ZR7810) kapitališkai

remontuoti

32,4

Zarasų seniūnijos vietinės reikšmės keliui Nr. ZR0601

Žardeliškiai–Štadviliai kapitališkai remontuoti

25,0

10.

VILNIAUS APSKRITIS

10.1.

Vilniaus miesto

Žemajai gatvei (Nr. 22517) kapitališkai remontuoti

44,5

Eglinės Sodų gatvei (Nr. 55080) kapitališkai remontuoti

43,5

Bulvikio gatvei (Nr. 69164) kapitališkai remontuoti

42,5

Žiūrų gatvei (Nr. 52060) kapitališkai remontuoti

40,0

Želmenų gatvei (Nr. 49700) kapitališkai remontuoti

40,0

Žirgo gatvei (Nr. 22523) nuo Žirgo Sodų 2-osios gatvės iki Šatrijos Raganos gatvės kapitališkai remontuoti

36,0

Keramikų gatvei (Nr. 22089) nuo Moliakalnio gatvės iki sklypo kad. Nr. 101/26:252 kapitališkai remontuoti

32,8

Ūmėdžių gatvei (Nr. 22405) kapitališkai remontuoti

31,6

Barsukynės gatvei (Nr. 49220) kapitališkai remontuoti

28,4

Valkininkų gatvei (Nr. 28290) kapitališkai remontuoti

20,6

Visalaukio gatvei (Nr. 49130) kapitališkai remontuoti

18,3

Užkiemio gatvei (Nr. 22411) kapitališkai remontuoti

16,5

Anupriškių gatvei (Nr. 235014) kapitališkai remontuoti

17,5

Titnago gatvei (Nr. 22384) kapitališkai remontuoti

16,0

Kriaučiūnų gatvei (Nr. 48804) kapitališkai remontuoti

13,6

Pušyno keliui (Nr. 22280) kapitališkai remontuoti

12,6

Juozapiškių gatvei (Nr. 49126) kapitališkai remontuoti

12,5

V. Sirokomlės gatvei (Nr. 22420) kapitališkai remontuoti

10,6

Kremplių gatvei (Nr. 22105) kapitališkai remontuoti

7,2

Balsių gatvei (Nr. 24700) kapitališkai remontuoti

6,5


10.2.

Šalčininkų

rajono

Jašiūnų miestelio Stoties gatvei (Nr. JA-8042) kapitališkai

remontuoti

58,0

Gerviškių seniūnijos Kaniūkų kaimo Centrinei gatvei

(Nr. GE-7018) kapitališkai remontuoti

98,0

10.3.

Širvintų rajono

Čiobiškio seniūnijos Juknonių kaimo vietinės reikšmės

keliui Nr. ČIO4 kapitališkai remontuoti

102,2

Čiobiškio seniūnijos Burniškių kaimo vietinės reikšmės

keliui Nr. ČIO14 Burniškių k.–Janionių k. kapitališkai

remontuoti

52,8

Zibalų seniūnijos Beivydžių kaimo vietinės reikšmės keliui

Nr. ZIB 8 „Kaimynų g., Beivydžių k.–Veiveros k.–

Vazgūnų k.– Liepų g., Anciūnų k.“ kapitališkai remontuoti

15,0

10.4.

Švenčionių

rajono

Kaltanėnų miestelio Geležinkelio gatvei (Nr. 3.4)

kapitališkai remontuoti

120,0

10.5.

Trakų rajono

Paluknio seniūnijos Paluknio kaimo Užupio gatvei

(Nr. PSV21) kapitališkai remontuoti

35,0

Senųjų Trakų seniūnijos Padumblės kaimo vietinės reikšmės

keliui Nr. STSV28 Rubežius–Padumblė (Kraštinės gatvė)

kapitališkai remontuoti

66,0

Lentvario seniūnijos Naujojo Lentvario kaimo Žvaigždžių

gatvei (Nr. LSV097) kapitališkai remontuoti

20,8

10.6.

Ukmergės

rajono

Ukmergės miesto Vienkiemio gatvei (Nr. Uk-159)

kapitališkai remontuoti

82,3

Pivonijos seniūnijos Žeimių kaimo Storės gatvei

(Nr. Pi1-27) kapitališkai remontuoti

74,0

Lyduokių seniūnijos Inkilų kaimo Ateities gatvei

(Nr. Ly-40) kapitališkai remontuoti

66,6

10.7.

Vilniaus

rajono

Rudaminos seniūnijos Rudaminos, Katkų ir Lokių kaimų

Čekėnų gatvei (Nr. VL7074, Nr. VL8917, Nr. VL8919) ir

vietinės reikšmės keliui Nr. VL0010 Lokiai–Daubėnai

kapitališkai remontuoti

422,0

Iš viso paskirstyta

10 000,0

______________________________