Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE DALIŲ, KURIOSE TIKSLINGA ORGANIZUOTI KONKURSĄ (KONKURSUS) ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIŲ ELEKTRINIŲ PLĖTRAI IR EKSPLOATACIJAI, IR ŠIŲ ELEKTRINIŲ ĮRENGTŲJŲ GALIŲ NUSTATYMO

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. 697

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punktu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 5, 13, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį ir siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatytų tyrimų ir kitų veiksmų atlikimo tęstinumą, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, ir Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m., kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. pasitarime (protokolas Nr. 52), numatytų strateginių atsinaujinančių energijos išteklių srities tikslų pasiekimą 2030 metais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį, kurioje tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai iki 2030 metų, ir šių elektrinių įrengtąją galią (1 priedas).

2. Nustatyti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalies, kurioje tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai iki 2030 metų, ribas (2 priedas).

3. Pavesti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai parengti įstatymų projektus, reglamentuojančius paramos elektrinėms, numatomoms plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje, schemą, iki 2020 m. liepos 1 d. pateikti juos derinti suinteresuotoms institucijoms ir siūlomą paramos schemą suderinti su Europos Komisija pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas.

4. Pasiūlyti LITGRID, AB, pradėti parengiamuosius darbus Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje numatomų plėtoti elektrinių prijungimui prie elektros tinklų pagal su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija suderintą grafiką.

5. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 ir 2 punktai įsigalioja 2023 m. vasario 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis    

 

 

Energetikos ministras                                                                    Žygimantas Vaičiūnas


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 697

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE DALIS, KURIOJE TIKSLINGA ORGANIZUOTI KONKURSĄ (KONKURSUS) ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIŲ ELEKTRINIŲ PLĖTRAI IR EKSPLOATACIJAI IKI 2030 METŲ, IR ŠIŲ ELEKTRINIŲ ĮRENGTOJI GALIA

 

Eil. Nr.

Teritorijos taškų Nr.

Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalies, kurioje tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, koordinatės

Tikslingų plėtoti vėjo elektrinių įrengtoji galia, MW

 

 

Pasaulinėje koordinačių sistemoje 1984 (WGS84)

Lietuvos koordinačių sistemoje 1994 (LKS–94)

 

1.

1

20°28,896`E

56°1,060`N

X-6214874,86;

Y-280673,02

iki 700 (imtinai)

2

20°30,137`E

55°58,610`N

X-6210266,97;

Y-281731,59

3

20°34,683`E

55°55,962`N

X-6205120,56;

Y-286214,29

atkarpa tarp 3 ir 4 taško

20°34,683`E 55°55,962`N, po to pagal 29500 metrų arką nuo 21°02,476`E 55°52,987`N iki 20°34,340`E 55°51,466`N

X-6205120,56; Y-286214,29, po to pagal 29500 metrų arką nuo X-6198268,02; Y-314907,19 iki X-6196802,40; Y-285443,88

4

20°34,340`E

55°51,466`N

X-6196802,40;

Y-285443,88

5

20°32,392`E

55°51,392`N

X-6196766,38;

Y-283405,67

6

20°29,505`E

55°51,824`N

X-6197719,01;

Y-280435,73

7

20°28,524`E

55°54,253`N

X-6202274,37;

Y-279642,58

8

20°20,403`E

55°56,059`N

X-6206062,21;

Y-271362,10

9

20°18,902`E

55°56,793`N

X-6207506,01;

Y-269872,71

 

 

part_ee88342a2b424c45b34245a2f77bdad9_end


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 697

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE DALIES, KURIOJE TIKSLINGA ORGANIZUOTI KONKURSĄ (KONKURSUS) ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIŲ ELEKTRINIŲ PLĖTRAI IR EKSPLOATACIJAI IKI 2030 METŲ, RIBOS

 

 

part_aa8df80f526a446bbb6c3dbd66600e4d_end