Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. BIRŽELIO 6 D. NUTARIMO NR. 528 „DĖL LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr. 486

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos statistikos departamento nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“:

1.1. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Departamento strateginio ir metinio veiklos planų vykdymo vertinimą atlieka Lietuvos Respublikos finansų ministerijos centralizuoto vidaus audito tarnyba. Departamento administracijos struktūrą tvirtina Departamento generalinis direktorius.“

1.2. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Departamento vidaus auditą atlieka Finansų ministerijos centralizuoto vidaus audito tarnyba.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka