LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo

 

2015 m. birželio 12 d. Nr. V-757

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo“, 3 priedo 1.1–1.6 papunkčiuose numatytas priemones, atsižvelgdama į Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Komisijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas ir siekdama užtikrinti vaikų profilaktinių skiepijimų tęstinumą bei kontroliuoti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę situaciją šalyje:

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams vaikų profilaktinius skiepijimus organizuoti ir vykdyti pagal šiuo įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių;

2.2. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui vykdyti centralizuotą imunobiologinių preparatų, švirkštų pirkimą pagal šiuo įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių;

2.3. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktoriui planuoti ir paskirstyti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms imunobiologinius preparatus, švirkštus pagal šiuo įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-283 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“.

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

5. N u s t a t a u, kad:

5.1. šis įsakymas, išskyrus šiuo įsakymu patvirtinto Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus 8 punktą, įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.;

5.2. šiuo įsakymu patvirtinto Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus 8 punktas įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                            Rimantė Šalaševičiūtė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-757   

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS

 

Eil.

Nr.

Vakcina

Amžius

Iki 24 val.

2–3 paros

1 mėn.

2 mėn.

4 mėn.

6 mėn.

12–15 mėn.

15–16 mėn.

18 mėn.

6–7 metai

11 metų

15–16 metų

1

Tuberkuliozės vakcina

 

BCG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hepatito B vakcina

HepB*

 

HepB

 

 

HepB

 

 

 

 

 

 

3

Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina

 

 

 

DTaP

DTaP

DTaP

 

 

DTaP

DTaP

 

Tdap

4

B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina

 

 

 

Hib

Hib

Hib

 

 

Hib

 

 

 

5

Poliomielito vakcina

 

 

 

IPV

IPV

IPV

 

 

IPV

IPV

 

 

6

Pneumokokinės infekcijos vakcina

 

 

 

PCV

PCV

 

PCV**

 

 

 

 

 

7

Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina

 

 

 

 

 

 

 

MMR**

 

MMR

 

 

8

Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPV1

HPV2

***

 

 

1. Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; HepB – hepatito B vakcina, DTaP – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės vakcina, Hib – B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina, Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina, IPV – inaktyvuota poliomielito vakcina, PCV – pneumokokinės infekcijos (polisacharidinė konjuguota) vakcina, MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, HPV – žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina.

2. HB* pirma dozė turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.

3. PCV** gali būti skiepijama kartu (vieno vizito metu) su MMR** vakcina.

4. HPV*** skiepijamos tik mergaitės, skiepijimo schemą sudaro dvi HPV dozės (tarp pirmos ir antros HPV dozių turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. laikotarpis.

5. Skiepijimai atliekami pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką.

6. Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.

7. Jei vaikas laiku nepaskiepijamas, jam sudaromas individualus skiepijimų kalendorius pagal indikacijas nurodytas vaistinių preparatų charakteristikų santraukose.

 

_________________