Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ROMŲ VISUOMENĖS CENTRO, KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRO, LIETUVOS TAUTINIŲ MAŽUMŲ FOLKLORO IR ETNOGRAFIJOS CENTRO DALININKO BEI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMŲ SAVININKO TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ ĮGYVENDINIMO

 

2015 m. liepos 1 d. Nr. 702
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Pavesti Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:

1.1. įgyvendinti valstybės, kaip viešųjų įstaigų Romų visuomenės centro, Kauno įvairių tautų kultūrų centro ir Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas;

1.2. įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namų savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.

2.  Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1656 „Dėl viešųjų įstaigų Romų visuomenės centro, Kauno įvairių tautų kultūrų centro ir Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro dalininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 9 d. nutarimą Nr. 1629 „Dėl viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namų savininko turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė, pavaduojanti

kultūros ministrą                                                                             Audronė Pitrėnienė