LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2015 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 24 d. Nr. 3D-599

Vilnius

 

 

T v i r t i n u Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2015 metais grafiką (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 3D-599

 

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES

PRIĖMIMO 2015 METAIS GRAFIKAS

 

Eil.

Nr.

Priemonė

Paramos paraiškų priėmimo pradžia

Paramos paraiškų priėmimo pabaiga

1. SĄJUNGOS PRIORITETAS. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas

1.

Priemonės „Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui“ veiklos sritis, skirta ungurių plano įgyvendinimui

2015 m. lapkričio 23 d.

2016 m. sausio 25 d.

2.

Priemonės „Vidaus vandenų žvejyba ir vidaus vandenų gyvūnija bei augalija – vidaus vandenų gyvūnijos ir augalijos apsaugojimas ir praturtinimas“ veiklos sritis, skirta žuvų praėjimo takų įrengimui

2015 m. lapkričio 23 d.

2016 m. sausio 25 d.

3.

Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas gyvūnų apsaugai

(jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)

2015 m. gruodžio 1 d.

2016 m. vasario 2 d.

4.

Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamo laimikio panaudojimas

(jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)

2015 m. spalio 19 d.

2015 m. gruodžio 21 d.

2. SĄJUNGOS PRIORITETAS. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas

5.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą

2015 m. gruodžio 1 d.

2016 m. vasario 2 d.

6.

Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra

2015 m. spalio 19 d.

2015 m. gruodžio 21 d.

4. SĄJUNGOS PRIORITETAS. Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas

7.

Parengiamoji parama

2015 m. rugsėjo 1 d.

2015 m. lapkričio 2 d.

5. SĄJUNGOS PRIORITETAS. Prekybos ir perdirbimo skatinimas

8.

Gamybos ir prekybos planai

2015 m. spalio 19 d.

2015 m. gruodžio 21 d.

9.

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas

2015 m. spalio 19 d.

2015 m. gruodžio 21 d.

___________________