LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2020 METŲ PASKELBIMO VILNIAUS GAONO IR LIETUVOS ŽYDŲ ISTORIJOS METAIS

 

2018 m. gegužės 10 d. Nr. XIII-1142

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

pripažindamas, kad Lietuvos žydai yra neatskiriama mūsų visuomenės dalis dar nuo XIV amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų;

atsižvelgdamas į tai, kad 2020 metais minėsime didžiojo Lietuvos rabino, litvakų misnagdų religinės minties lyderio, iškiliausio litvakų kultūros atstovo Vilniaus Gaono Elijo ben Saliamono Zalmano 300-ąsias gimimo metines;

pabrėždamas svarų Vilniaus Gaono Elijo ben Saliamono Zalmano indėlį į religinį, kultūrinį, mokslinį ir visuomeninį paveldą ir siekdamas jį įamžinti;

vertindamas tai, kad Lietuvos žydų visuomenė reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo, istorijos, kultūros ir mokslo raidos;

siekdamas puoselėti daugiau negu 700 metų siekiančią Lietuvos žydų istoriją, kaip neatskiriamą Lietuvos istorijos dalį, ir rūpindamasis jos įamžinimu ir tęstinumu;

suvokdamas holokausto, kaip tragiško Lietuvos istorijos etapo, reikšmę, pagerbdamas aukų atminimą ir ugdydamas visuomenės suvokimą apie tai;

siekdamas plėtoti visų gyvenančių Lietuvoje ir išvykusių iš Lietuvos žydų tautybės asmenų bendrystės su Lietuvos valstybe santykius, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2020 metus Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo komisiją (toliau – Komisija), kuri iki 2019 m. vasario 1 d. parengtų Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo priemonių planą;

2) 2020 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Komisijos sudarytam ir patvirtintam Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo priemonių planui įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis