LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 21 d. Nr. V-267

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2014 m. sausio 9 d. raštu Nr. S-(4.3-4)-121 pateiktą siūlymą,

pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą ir jį išdėstau taip:

„1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1. 1-benzilpiperazinas (1-benzylpiperazine, BZP)*

2. 1-(3-chlorofenil)piperazinas(1-(3-chlorophenyl)piperazine, mCPP)*

3. 2C-I (2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine)***

4. 2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine)***

5. 2C-T-7 (2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine)***

6. AL

7. Amfetamino darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpropan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys 3-, 4-, 2,4-, 2,5-, 2,4,6- alkoksi-; 3,4-metilendioksi- arba 3,4-etilendioksi-; 4-metiltio-; halogen-; 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-; 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; alkil-, benzil- bei hidroksi- radikalų amino grupėje

8. BDB

9. bk-PMMA(Methedrone/Methoxyphedrine, 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one)*

10. Brolamfetaminas (Brolamfetamine, DOB)

11. Catha edulis augalo lapai ir stiebeliai (leafs and straw)

12. 2-CB (4-bromo-2,5-dimethoxyphenylethylamine, MFT)

13. CP-47,497 (5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*

14. CP-47,497-C6-(5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*

15. CP-47,497-C8-(5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*

16. CP-47,497-C9-(5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*

17. DET

18. DMA

19. DMHP

20. DMT

21. DOC

22. DOET

23. DOI (2,5-dimethoxy-4-iodoamphetamine)*

24. Eticiklidinas (Eticyclidine, PCE)

25. Etriptaminas (Etryptamine)

26. Fenciklidino darinių ir fenciklidino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil- arba 1-(tien-2-il)cikloheksan-1-amino dariniai, turintys (arba neturintys): 2-chlor-, 3-amino- arba 3-metil-, 4-fluor-, 3- arba 4-hidroksi- arba 3- arba 4-metoksi radikalų fenilo žiedo padėtyse; kondensuotą benzo žiedą 4,5-tienilo žiedo padėtyse; 2- arba 4-metil- arba 2- arba 4-okso- pakaitus cikloheksano žiede; alkil-, dialkil-, hidroksietil-, w-metoksialkil- radikalų amino grupėje, arba amino grupė gali būti pirolidino, piperidino arba azepano žiedų, turinčių (arba neturinčių) metil- pakaitus, dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi

27. Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-feniletanamino arba 2-(tiofen-2-il)etanamino dariniai, turintys (arba neturintys): mono-, di- arba trialkoksi- radikalų fenilo žiede; metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, 2,3-dihidrofurano, furano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; furano arba 2,3-dihidrofurano žiedą 2,3- (arba ir 5,6-padėtyje) fenilo žiede; 4-alkiltio-, halogen-, 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-, 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) alkoksikarbonil-, fenil-, hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje arba metil- arba etil- radikalą 1-oje etanamino fragmento padėtyje; 1 ir 2 anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano, biciklo [2.2.1] heptano arba kondensuota prie fenilo žiedo ciklopentano žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alkil-, dimetil-, alil-, benzil-, 2-metoksibenzil-, cikloalkil-, hidroksi-, metoksi-, 2-hidroksietil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų. Amino grupė ir pirmasis etanamino fragmento anglies atomas gali būti pirolidino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi

28. FLEA

29. 3-fluorometkatinonas (3-fluoromethcathinone)*

30. Gyslotasis vyklys ir jo dalys (Argyreia nervosa plant)*

31. Gyslotojo vyklio ir jo dalių ekstraktas (extract of  Argyreia nervosa)*

32. HU-210-(6aR)-trans-3-(1,1-Dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol)*

33. Ibogainas (Ibogaine)*

34. JWH-018-((Naphthalen-1-yl)(1-Pentyl-1H-Indol-3-yl)methanon) arba (1-Pentyl-3-(1-Naphthoyl)Indole)*

35. JWH-073-(1-butyl-3-(1-naphthoyl)indol) arba Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon)*

36. JWH-200 ([1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenyl-methanone)*

37. JWH-250 (2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone)*

38. JWH-398 (1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole*

39. Katinonas (Cathinone)

40. Katinonų darinių grupė* – bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono arba 2-amino-1-(2-naftil)-1-propanono dariniai, turintys: alkil-, alkoksi-, alkilidendioksi-, haloalkil-, hidroksi- arba halogeno radikalus fenilo žiede; alkilo radikalą 3-ioje alifatinės grandinės padėtyje; mono- arba di- pakeistą amino grupę alkilu arba amino grupė įeina į ciklinę struktūrą

41. Kvaitulinis šalavijas ir jo dalys (Salvia divinorum plant)*

42. Kvaitulinio šalavijo ir jo dalių ekstraktas (extract of Salvia divinorum)*

43. Linažiedis sukutis ir jo dalys (Ipomoea violacea plant)*

44. Linažiedžio sukučio ir jo dalių ekstraktas (extract of Ipomoea violacea)*

45. Lizergidas, lizergo rūgšties amidas, izolizergo rūgšties amidas ir analogai ((+)-Lysergide, LSD, LSD-25, lysergic acid amide, isolysergic acid amide and analogues)

46. MBDB

47. MDE

48. MDMA

49. Mefedronas (Mephedrone, 4-methylmethcathinone, 1-(4-Methylphenyl) -2-methylaminopropan-1-one)*

50. Meskalinas (Mescaline)

51. 4-Metilaminoreksas (4-methylaminorex)

52. Metkatinonas (Methcathinone)

53. MMDA

54. 4-MTA (4-methylthioamphetamine)

55. N-etil MDA (N-ethyl-MDA)

56. N-hidroksi MDA (N-hydroxy MDA)

57. Paraheksilis (Parahexyl)

58. pFBT (3-pseudotropyl-4-fluorobenzoate)*

59. Piperazino darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) halogenų, mono-, di- arba trihalogenmetil- radikalų 3-ioje arba 4-oje fenilo žiedo padėtyje; 2,3-dichlor-, 4-metoksi-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1-benzilpiperazinas ir jo dariniai, turintys (arba neturintys) 4-metil-, 4-benzil- radikalų piperazino žiede; 4-halogen- ir 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat  šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi

60. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono arba 1-(tien-2-il)-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys (arba neturintys) 4-alkil-, 4-metoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede; 1- arba 2-naftil- arba 2-tiofenil- žiedus vietoj fenilo žiedo; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje; metil-, etil-, propil- bei izo-propil- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos

61. PMA

62. PMMA (Paramethoxymethylamphetamine, N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2- aminopropane)***

63. Psilocinas, psilotsinas (Psilocine, Psilotsin)

64. Psilocibinas (Psilocybine)

65. Psilocybe genties grybų vaisiakūniai ir jų dalys, turintys psilocibino ar psilocino, bei šių grybų sporos, grybiena

66. Roliciklidinas (Rolicyclidine, PHP, PCPY)

67. Sintetinių kanabinoidų darinių grupė*:

1 pogrupis. (Indol-3-il)metanonai ir indol- arba indazol-3-karboksamidai* – bet kokie (indol-3-il)metanono arba indol- arba indazol-3-karboksamido dariniai, turintys alkil-, halogenalkil- alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, 4-cianobutil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il- radikalų, prijungtų prie indolo arba indazolo žiedo azoto atomo; turintys adamant-1-il-, benzil-, fenil-, naft-1-il-, arba 2,2,3,3-tetrametilciklopropil- arba 2-pakeisto 2-acetamido radikalų ketogrupėje arba prijungtų prie amidinio azoto atomo ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo, indazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis;

2 pogrupis. Naftilmetilindolai – bet kokie 1H-indol-3-il-(1-naftil)metano dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil radikalų, prijungtų prie indolo žiedo azoto atomo ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo ir naftilo žieduose;

3 pogrupis. Naftoilpirolai – bet kokie 3-(1-naftoil)pirolo dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie pirolo žiedo azoto atomo ir turintys arba neturintys daugiau radikalų pirolo ir naftilo žieduose;

4 pogrupis. Naftilmetilindenai – bet kokie 1-(1-naftilmetil)indeno dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 3-indeno žiedo anglies atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų naftilo ir indeno žieduose;

5 pogrupis. Cikloheksilfenoliai – bet kokie 2-(hidroksicikloheksil)fenolio dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 5-osios fenolio žiedo padėties, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų cikloheksilo žiede

68. Svaigusis kvaitulis ir jo dalys (Banisteriopsis caapi plant)*

69. Svaigiojo kvaitulio ir jo dalių ekstraktas (extract of Banisteriopsis caapi)*

70. STP, DOM

71. Tenamfetaminas (Tenamfetamine, MDA)

72. Tenociklidinas (Tenocyclidine, TCP)

73. Tetrahidrokanabinolis (Tetrahydrocannabinol)

74. TFMPP (1-(3-trifluoromethylphenyl)-piperazine)*

75. TMA

76. TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphetamine)***  

77. Triptamino darinių grupė* – bet kokie 2-(1H-indol-3-il) etanamino dariniai, turintys (arba neturintys) hidroksi-, metoksi-, metilendioksi-, acetoksi- arba halogeno radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje indolo žiedo padėtyje; metil-, dialkil-, dialil-, butan-1,4-diil- radikalų amino grupėje; 1-metil-, 1-etil- radikalų etanamino  fragmente. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi“.

2. Pakeičiu II sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą ir jį išdėstau taip:

„1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

1. Acetilmetadolis (Acetylmethadol)

2. Alfacetilmetadolis ( Alphacetylmethadol)

3. Alfameprodinas (Alphameprodine)

4. Alfametadolis (Alphamethadol)

5. Alfaprodinas (Alphaprodine)

6. Alfentanilis (Alfentanyl)

7. Alilprodinas (Allylprodine)

8. Anileridinas (Anileridine)

9. Benzetidinas (Benzethidine)

10. Benzilmorfinas (Benzylmorphine)

11. Betacetilmetadolis (Betacetylmethadol)

12. Betameprodinas (Betameprodine)

13. Betametadolis (Betamethadol)

14. Betaprodinas (Betaprodine)

15. Bezitramidas (Bezitramide)

16. Dekstromoramidas (Dextromoramide)

17. Diampromidas (Diampromide)

18. Dietiltiambutenas (Diethylthiambutene)

19. Difenoksilatas (Diphenoxylate)

20. Difenoksinas (Difenoxin)

21. Dihidroetorfinas (Dihydroetorphine)

22. Dihidromorfinas (Dihydromorphine)

23. Dimenoksadolis (Dimenoxadol)

24. Dimepheptanolis (Dimepheptanol)

25. Dimetiltiambutenas (Dimethylthiambutene)

26. Dioksafetilio butiratas (Dioxaphetyl butyrate)

27. Dipipanonas (Dipipanone)

28. Drotebanolis (Drotebanol)

29. Ekgoninas (Ecgonine)

30. Etilmetiltiambutenas (Ethylmethylthiambutene)

31. Etokseridinas (Etoxeridine)

32. Etonitazenas (Etonitazene)

33. Fenadoksonas (Phenadoxone)

34. Fenampromidas (Phenampromide)

35. Fenazocinas (Phenazocine)

36. Fenomorfanas (Phenomorphan)

37. Fenoperidinas (Phenoperidine)

38. Fentanilis (Fentanyl)

39. Furetidinas (Furethidine)

40. Hidrokodonas (Hydrocodone)

41. Hidroksipetidinas (Hydroxypethidine)

42. Hidromorfinolis (Hydromorphinol)

43. Hidromorfonas (Hydromorphone)

44. Izometadonas (Isomethadone)

45. Karfentanilis (Carfentanyl)*

46. Klonitazenas (Clonitazene)

47. Kodoksimas (Codoxime)

48. Kokainas (Cocaine)

49. Levofenacilmorfanas (Levophenacylmorphan)

50. Levometorfanas (Levomethorphan)

51. Levomoramidas (Levomoramide)

52. Levorfanolis (Levorphanol)

53. Metadonas (Methadone)

54. Metadono tarpinis produktas (Methadone intermediate)

55. Metazocinas (Metazocine)

56. Metildezorfinas (Methyldesorphine)

57. Metildihidromorfinas (Methyldihydromorphine)

58. Metoponas (Metopon)

59. Mirofinas (Myrophine)

60. Mitragininas (Mitragynine)*

61. Monoacetilmorfinas (Monoacetylmorphine)

62. Moramido tarpinis produktas (Moramide intermediate)

63. Morferidinas (Morpheridine)

64. Morfinas (Morphine)

65. Morfino metobromidas (Morphine methobromide)

66. Morfino-N-oksidas (Morphine-N-oxide)

67. Nikomorfinas (Nicomorphine)

68. Noracimetadolis (Noracymethadol)

69. Norlevorfanolis (Norlevorphanol)

70. Normetadonas (Normethadone)

71. Normorfinas (Normorphine)

72. Norpipanonas (Norpipanone)

73. Oksikodonas (Oxycodone)

74. Oksimorfonas (Oxymorphone)

75. Oripavinas (Oripavine)

76. Petidinas (Pethidine)

77. Petidino tarpinis produktas A (Pethidine intermediate A)

78. Petidino tarpinis produktas B (Pethidine intermediate B)

79. Petidino tarpinis produktas C (Pethidine intermediate C)

80. Piminodinas (Piminodine)

81. Piritramidas (Piritramide)

82. Proheptazinas (Proheptazine)

83. Properidinas (Properidine)

84. Racemetorfanas (Racemethorphan)

85. Racemoramidas (Racemoramide)

86. Racemorfanas (Racemorphan)

87. Remifentanilis (Remifentanil)

88. Sufentanilis (Sufentanil)

89. Tapentadolis (Tapentadol)*

90. Tebainas (Thebaine)

91. Tebakonas (Thebacon)

92. Tilidinas (Tilidine)

93. Trimeperidinas (Trimeperidine)“.

3. Pakeičiu II sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą ir jį išdėstau taip:

„1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

1. Amineptinas (Amineptine)

2. Buprenorfinas (Buprenorphine)

3. Cipeprolis (Zipeprol)

4. Dronabinolis (Dronabinol, delta-9-tetrahydrocannabinol and  its stereochemical variants)

5. Etilfenidatas (Ethylphenydate)*

6. Fenmetrazinas (Phenmetrazine)

7. Flunitrazepamas (Flunitrazepam) 

8. Harmalinas (Harmaline)*

9. Harminas (Harmine)*

10. Meklokvalonas (Mecloqualone)

11. Metakvalonas (Methaqualone)

12. Metilfenidatas (Methylphenidate)

13. Salvinorinas A (Salvinorine A)*

14. Sekobarbitalis (Secobarbital)

15. Tramadolis (Tramadol)*“.

4. Pakeičiu III sąrašo „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą ir jį išdėstau taip:

„1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

1. Alobarbitalis (Allobarbital)

2. Alprazolamas (Alprazolam)

3. Amfepramonas (Amfepramone)

4. Aminoreksas (Aminorex)

5. Barbitalis (Barbital)

6. Benzfetaminas (Benzfetamine)

7. Bromazepamas (Bromazepam)

8. Brotizolamas (Brotizolam)

9. Butobarbitalis (Butobarbital)

10. Chlordiazepoksidas (Chlordiazepoxide)

11. Delorazepamas (Delorazepam)

12. Diazepamas (Diazepam)

13. Estazolamas (Estazolam)

14. Etchlorvinolis (Ethchlorvynol)

15. Etil loflazepatas (Ethyl loflazepate)

16. Etinamatas (Ethinamate)

17. Etizolamas (Etizolam)*

18. Fenazepamas (Phenazepam)*

19. Fendimetrazinas (Phendimetrazine)

20. Fenkamfaminas (Fencamfamin)

21. Fenobarbitalis (Phenobarbital) bei jo preparatas Valocordin

22. Fludiazepamas (Fludiazepam)

23. Flurazepam (Flurazepam)

24. Halazepamas (Halazepam)

25. Haloksazolamas (Haloxazolam)

26. Kamazepamas (Camazepam)

27. Ketaminas (Ketamin)*

28. Ketazolamas (Ketazolam)

29. Klobazamas (Clobazam)

30. Kloksazolamas (Cloxazolam)

31. Klonazepamas (Clonazepam)

32. Klorazepatas (Clorazepate)

33. Klotiazepamas (Clotiazepam)

34. Kodeino turintys preparatai**

35. Lefetaminas (Lefetamine, SPA)

36. Loprazolamas (Loprazolam)

37. Lorazepamas (Lorazepam)

38. Lormetazepamas (Lormetazepam)

39. Mazindolis (Mazindol)

40. Medazepamas (Medazepam)

41. Meprobamatas (Meprobamate)

42. Metilfenobarbitalis (Methylphenobarbital)

43. Metiprilonas (Methyprylon)

44. Mezokarbas (Mesocarb)

45. Midazolamas (Midazolam)

46. Natrio oksibutiratas (Natrii oxybutyras, g-hydroxybutyrate, GHB)

47. Nimetazepamas (Nimetazepam)

48. Nitrazepamas (Nitrazepam)

49. Nordazepamas (Nordazepam)

50. Oksazepamas (Oxazepam)

51. Oksazolamas (Oxazolam)

52. Pemolinas (Pemoline)

53. Pinazepamas (Pinazepam)

54. Pipradrolis (Pipradrol)

55. Pirovaleronas (Pyrovalerone)

56. Prazepamas (Prazepam)

57. Propanididas (Propanidid)*

58. Sekbutabarbitalis (Secbutabarbital)

59. Temazepamas (Temazepam)

60. Tetrazepamas (Tetrazepam)

61. Triazolamas (Triazolam)

62. Vinilbitalis (Vinylbital)

63. Zolpidemas (Zolpidem)

64. Zopiklonas (Zopiclone)“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                   Vytenis Povilas Andriukaitis