Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI   

 

2019 m. birželio 18 d. Nr. 1P-160-(1.3E.)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto b papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T2-130 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimą Nr. T2-58 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ pakeitimo“:

1Perduodu Klaipėdos miesto savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomą 0,0910 ha valstybinės kitos paskirties žemės sklypą (kadastro Nr. 2101/0005:513, unikalus Nr. 4400-4831-8212, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos), esantį Klaipėdos mieste, Šermukšnių g. 11, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – viešojo naudojimo poilsio objektams (vaikų klubo pastatui eksploatuoti).

2Įgalioju Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vedėją pasirašyti Klaipėdos miesto savivaldybės parengtą valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą.

3Pavedu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriui prižiūrėti, kad Klaipėdos miesto savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

Direktorius                                                                                                                  Laimonas Čiakas