LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2022 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO

PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

 

2022 m. sausio 28  d. Nr. V-136

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu ir atsižvelgdamas į Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo ar papildomų lėšų programoms įgyvendinti skyrimo, išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-325 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo ar papildomų lėšų programoms įgyvendinti skyrimo, išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“, siūlymus ir motyvus, pateiktus 2022 m. sausio 26 d. protokole Nr. SG6-4:

1.    S k i r i u valstybės biudžeto lėšų sporto šakų federacijų 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti pagal šio įsakymo priedą.

2.    N e s k i r i u valstybės biudžeto lėšų šių sporto šakų federacijų 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti:

2.1. Lietuvos universalios kovos federacijai;

2.2.    Lietuvos tautinių imtynių federacijai;

2.3.    Lietuvos dziudo federacijai.

3.    P a v e d u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupei organizuoti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių sudarymą su šio įsakymo priede nurodytomis sporto šakų federacijomis.

4Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

Kultūros ministras, pavaduojantis                                                                           

švietimo, mokslo ir sporto ministrą                                                                          Simonas Kairys

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 

2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-136

priedas

 

 

sporto šakų federacijŲ 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti skiriaMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS

 

Eil.

Nr.

Sporto šakos federacija

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos eurais

STRATEGINIŲ SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJOS

1.

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA

546 856

2.

LIETUVOS BOKSO FEDERACIJA

225 346

3.

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGA

124 267

4.

LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJA

290 902

5.

LIETUVOS GREITOJO ČIUOŽIMO ASOCIACIJA

18 665

6.

LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJA

284 411

7.

LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJA

719 452

8.

LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJA

516 532

9.

LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJA

779 525

10.

LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJA

927 167

11.

LIETUVOS SUNKIOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJA

96 894

12.

LIETUVOS ŠIUOLAIKINĖS PENKIAKOVĖS FEDERACIJA

303 546

13.

LIETUVOS TAEKWONDO FEDERACIJA

65 092

14.

LIETUVOS GIMNASTIKOS FEDERACIJA

331 125

Į OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ PROGRAMĄ ĮTRAUKTŲ SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJOS

1.

ASOCIACIJA „HOCKEY LIETUVA“

221 953

2.

LIETUVOS BADMINTONO FEDERACIJA

40 363

3.

LIETUVOS BIATLONO FEDERACIJA

234 862

4.

LIETUVOS ČIUOŽIMO FEDERACIJA

56 485

5.

LIETUVOS FECHTAVIMO FEDERACIJA

11 573

6.

LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA

372 135

7.

LIETUVOS GOLFO FEDERACIJA

5 124

8.

LIETUVOS KERLINGO ASOCIACIJA

89 449

9.

LIETUVOS LAIPIOJIMO SPORTO FEDERACIJA

20 233

10.

LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJA

34 120

11.

LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA

93 022

12.

LIETUVOS RANKINIO FEDERACIJA

176 576

13.

LIETUVOS REGBIO FEDERACIJA

164 325

14.

LIETUVOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJA

146 238

15.

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA

49 908

16.

LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGA

99 821

17.

LIETUVOS TENISO SĄJUNGA                    

44 948

18.

LIETUVOS TINKLINIO FEDERACIJA

66 053

19.

LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJA

27 947

20.

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJA

55 430

21.

LIETUVOS ŽIRGINIO SPORTO FEDERACIJA

10 569

22.

LIETUVOS ŽOLĖS RIEDULIO FEDERACIJA

149 086

Iš viso I

7 400 000

Į OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ PROGRAMĄ NEĮTRAUKTŲ SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJOS

 

1.   

LIETUVOS AEROKLUBAS

 

222 811

 

2.   

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA

 

88 629

 

3.   

LIETUVOS BILIARDO FEDERACIJA

 

1 254

 

4.   

LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJA

 

46 215

 

5.   

LIETUVOS BEISBOLO ASOCIACIJA

 

64 496

 

6.   

LIETUVOS JĖGOS TRIKOVĖS FEDERACIJA

 

26 019

 

7.   

LIETUVOS KARATĖ FEDERACIJA 

 

6 879

 

8.   

LIETUVOS KIKBOKSINGO FEDERACIJA

 

13 717

 

9.   

LIETUVOS KYOKUSHIN KARATE FEDERACIJA

 

204 020

 

10. 

LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA

 

8 879

 

11. 

LIETUVOS VANDENS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

 

19 607

 

12. 

LIETUVOS SKRAIDANČIOJO DISKO FEEDERACIJA

 

22 511

 

13. 

LIETUVOS KULTŪRIZMO IR KŪNO RENGYBOS FEDERACIJA

 

116 438

 

14. 

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

 

51 237

 

15. 

LIETUVOS MOTORLAIVIŲ FEDERACIJA

 

5 612

 

16. 

LIETUVOS MUAYTHAI FEDERACIJA

 

7 790

 

17. 

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJA

 

209 782

 

18. 

LIETUVOS PULO FEDERACIJA

 

11 845

 

19. 

LIETUVOS RANKŲ LENKIMO SPORTO FEDERACIJA

 

37 074

 

20. 

LIETUVOS SAMBO FEDERACIJA

 

25 457

 

21. 

LIETUVOS SOFTBOLO FEDERACIJA 

 

13 405

 

22. 

LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJA

 

59 981

 

23. 

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJA

 

37 221

 

24. 

LIETUVOS ŠACHMATŲ KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA

 

14 467

 

25. 

LIETUVOS ŠAŠKIŲ FEDERACIJA

 

59 639

 

26. 

LIETUVOS VANDENS SLIDININKŲ IR VANDENLENTININKŲ FEDERACIJA

 

5 094

 

27. 

LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO FEDERACIJA

 

19 921

 

Iš viso II

1 400 000

 

Iš viso I+II

8 800 000

 

 

_____________