LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2021 METŲ PASKELBIMO MARIJOS GIMBUTIENĖS METAIS

 

2019 m. gruodžio 3 d. Nr. XIII-2594

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2021 m. sausio 23 d. sukanka 100 metų, kai gimė Marija Gimbutienė, lietuvių archeologė, antropologė, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtoja, archeomitologijos pradininkė, mokslininkė, padėjusi pagrindus naujajai Senosios Europos istorijos koncepcijai;

įvertindamas išskirtinę Marijos Gimbutienės asmenybės ir darbų įtaką Lietuvos archeologijai, antropologijai, archeomitologijai – naujai mokslo šakai, sujungusiai archeologiją, lingvistiką, etnologiją ir religijotyrą;

siekdamas pagerbti šią Lietuvai ir jos žmonėms svarbią istorinę asmenybę, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2021 metus Marijos Gimbutienės metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2020 m. spalio 1 d. parengti Marijos Gimbutienės metų programą, ją patvirtinti ir koordinuoti jos įgyvendinimą;

2) 2021 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Marijos Gimbutienės metų programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis