Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI ALGIMANTO VALANTINO SKYRIMUI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJU

 

2015 m. gruodžio 11 d. Nr. 1K-499

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 11 punktu, 112 straipsnio 3 ir 5 dalimis ir atsižvelgdama į Teisėjų tarybos patarimą,

t e i k i u Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Algimanto VALANTINO skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo teisėju.

 

2 straipsnis.

P a v e d u Respublikos Prezidentės vyriausiajai patarėjai Rasai Svetikaitei šį dekretą pateikti Lietuvos Respublikos Seimui.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė