Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir LENKIJOs Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 9 d. Nr. 999

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti 2020 m. rugpjūčio 3 d. Vilniuje pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Saulius Skvernelis

 

                                                                               

Užsienio reikalų ministras                                                                   Linas Antanas Linkevičius