VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-360 "DĖL PASLAPČIŲ SUBJEKTO STATUSO SUTEIKIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. V-320

Vilnius

 

 

1.       P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2014 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. V-360 "Dėl paslapčių subjekto statuso suteikimo“.

2.      Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

3.       Į p a r e i g o j u:

3.1.    Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos vyriausiajam patarėjui, Fondo valdybos skyriams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms.

3.2.    Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;

3.3.    Fondo valdybos Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyrių paskelbti šį įsakymą Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje.

 

 

 

Direktorė                                                                                                              Julita Varanauskienė