LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2021–2023 METŲ VALSTYBINIO LYGIO CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 11 d. Nr. 1V-1163

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.2 papunkčiu,

tvirtinu2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų planą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                              Rita Tamašunienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d.

įsakymu Nr. 1V-1163

 

2021–2023 METŲ VALSTYBINIO LYGIO CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

Pratybų pavadinimas

Pratybas

organizuoja

2021 metai

2022 metai

2023 metai

pratybų tipas

pratybų tipas

pratybų tipas

1.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo

 

stalo

funkcinės

kompleksinės

2.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai gresiant ar įvykus teroristiniam išpuoliui viešojoje erdvėje               

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo

stalo

funkcinės

 

3.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai masinio užsieniečių antplūdžio metu

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo

stalo

funkcinės

stalo

4.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus didelei pramoninei avarijai pavojingajame objekte

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo

funkcinės

 

5.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai elektros ir dujų sektoriuose dėl kibernetinės atakos ar Rusijai atjungus Baltijos šalis arba tik Lietuvą nuo Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos energetinio žiedo (BRELL)

Lietuvos Respublikos energetikos

ministras arba jo įgaliotas asmuo

 

stalo

 

6.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai gamtinių dujų sektoriuje dėl kibernetinės atakos suskystintų gamtinių dujų terminale ir Rusijai nutraukus gamtinių dujų tiekimą

Lietuvos Respublikos energetikos ministras arba jo įgaliotas asmuo

 

 

stalo

7.

Civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas organizuoti radioaktyviosiomis medžiagomis galimai užterštų maisto produktų, jų žaliavų, pašarų bei vandens laboratorinę kontrolę ir priimti sprendimus dėl vartojimo apribojimų branduolinės avarijos Baltarusijos atominėje elektrinėje atveju

Radiacinės saugos centras

 

stalo

funkcinės

8.

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ir Europos Komisijos organizuojamos tarptautinės pratybos, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos subjektai

Valstybinė atominės energetikos inspekcija

funkcinės

funkcinės

funkcinės

9.

Europos Komisijos organizuojamos tarptautinės pratybos dėl tarptautinės pagalbos prašymo likviduojant chemines, radiologines avarijas ir potvynio padarinius (Modex 2021)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo

funkcinės

 

 

10.

Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos Energetinio saugumo kompetencijos centro organizuojamos pratybos „Darnus Baltijos atsparumas“ (COHERENT

RESILIENCE 2021 Baltics (CORE 21-B))

Lietuvos Respublikos energetikos ministras arba jo įgaliotas asmuo

stalo

 

 

__________________