Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl TARNYBINIO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO

 

2015 m. gruodžio 16 d. Nr. 1326
Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.7 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Leisti Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 17 000 (septyniolika tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete šiam departamentui patvirtintų ir šiais metais sutaupytų bendrųjų asignavimų.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Šarūnas Birutis