LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DELEGACIJŲ SUDĖTIES IR ATSTOVAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKAI 2014–2020 METŲ EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMŲ STEBĖSENOS KOMITETUOSE

 

2016 m. sausio 19 d. Nr. 1V-35

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 520 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje“ 3.4 ir 3.5 papunkčiais:

1. S u d a r a u šias Lietuvos Respublikos delegacijas:

1.1. Lietuvos Respublikos delegaciją Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtiniame stebėsenos komitete:

1.1.1. Vidaus reikalų ministerijos atstovai: Gediminas Česonis – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas; Irena Šimėnienė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento vyresnioji patarėja; Julita Gaigalė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vyriausioji specialistė (pakaitinė narė); Deimantė Jankūnaitė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėja (nuolatinė vadovaujančiosios institucijos atstovė);

1.1.2. Alytaus regiono plėtros tarybos atstovai: Arvydas Balčiūnas – Alytaus regiono plėtros tarybos narys; Neringa Rinkevičiūtė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėja (pakaitinė narė);

1.1.3. Kauno regiono plėtros tarybos atstovai: Mindaugas Sinkevičius – Jonavos rajono savivaldybės meras; Romualdas Gailiūnas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas Kauno regiono plėtros taryboje (pakaitinis narys);

1.1.4. Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovai: Valdas Tumelis – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas Marijampolės regiono plėtros taryboje; Tautvydas Šukys – Marijampolės regiono plėtros tarybos narys (pakaitinis narys);

1.1.5. Tauragės regiono plėtros tarybos atstovai: Ernestas Pleskevičius – Pagėgių savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas; Jurgita Jurevičienė – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė (pakaitinė narė);

1.1.6. Vilniaus regiono plėtros tarybos atstovai: Marija Rekst – Vilniaus rajono savivaldybės merė; Kęstutis Vaitukaitis – Elektrėnų savivaldybės meras (pakaitinis narys);

1.1.7. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai: Ieva Andriulaitytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja Europos Sąjungos klausimais; Agnė Kazlauskienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja (pakaitinė narė);

1.2. Lietuvos Respublikos delegaciją Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitete:

1.2.1. Deimantė Jankūnaitė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėja; Renata Stambrauskė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vyriausioji specialistė;

1.2.2. Kauno regiono plėtros tarybos atstovai: Vytas Kederys – Birštono savivaldybės mero pavaduotojas; Romualdas Gailiūnas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirtas atstovas Kauno regiono plėtros taryboje (pakaitinis narys);

1.2.3. Klaipėdos regiono plėtros tarybos atstovai: Petras Pušinskas – Skuodo rajono savivaldybės meras; Juozas Mažeika – Kretingos rajono savivaldybės meras (pakaitinis narys);

1.2.4. Panevėžio regiono plėtros tarybos atstovai: Povilas Žagunis – Panevėžio rajono savivaldybės meras; Rytis Mykolas Račkauskas – Panevėžio miesto savivaldybės meras (pakaitinis narys);

1.2.5. Šiaulių regiono plėtros tarybos atstovai: Vaida Aleknavičienė – Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja; Jonas Bartkus – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys (pakaitinis narys);

1.2.6. Telšių regiono plėtros tarybos atstovai: Audrius Klišonis – Plungės rajono savivaldybės meras; Žaneta Piepalienė – Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja (pakaitinė narė);

1.2.7. Utenos regiono plėtros tarybos atstovai: Arnoldas Abramavičius – Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys; Erlandas Galaguzas – Visagino savivaldybės tarybos ir Utenos regiono plėtros tarybos narys (pakaitinis narys);

1.2.8. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai: Ieva Andriulaitytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja Europos Sąjungos klausimais; Aleksandras Tiaškevičius – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas (pakaitinis narys);

1.3. Lietuvos Respublikos delegaciją Interreg V-A Pietų Baltijos programos stebėsenos komitete:

1.3.1. Vidaus reikalų ministerijos atstovai: Deimantė Jankūnaitė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėja; Renata Stambrauskė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vyriausioji specialistė;

1.3.2. Klaipėdos regiono plėtros tarybos atstovai: Vytautas Grubliauskas – Klaipėdos miesto savivaldybės meras; Arūnas Šulcas – Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas (pakaitinis narys);

1.3.3. Tauragės regiono plėtros tarybos atstovai: Antanas Stankus – Tauragės regiono plėtros tarybos narys; Vytautas Navickas – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pakaitinis narys);

1.3.4. Telšių regiono plėtros tarybos atstovai: Audrius Klišonis – Plungės rajono savivaldybės meras; Žaneta Piepalienė – Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja (pakaitinė narė);

1.3.5. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai: Ieva Andriulaitytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja Europos Sąjungos klausimais; Aleksandras Tiaškevičius – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas (pakaitinis narys).

2. S k i r i u šiuos Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojus atstovauti Lietuvos Respublikai:

2.1. Interreg Baltijos jūros regiono programos stebėsenos komitete:

Dianą Zalieckę – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vyriausiąją specialistę;

Dianą Paukštienę – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vyriausiąją specialistę;

Deimantę Jankūnaitę – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėją (pakaitinė narė).

2.2. Interreg EUROPE programos  stebėsenos komitete:

Dianą Zalieckę – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vyriausiąją specialistę;

Dianą Paukštienę – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vyriausiąją specialistę;

Deimantę Jankūnaitę – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėją (pakaitinė narė).

2.3. INTERACT programos stebėsenos komitete:

Ireną Šimėnienę – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento vyresniąją patarėją;

Deimantę Jankūnaitę – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėją;

2.4. URBACT programos stebėsenos komitete:

Andrių Valicką – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento patarėją;

Deimantę Jankūnaitę – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėją.

3. N u s t a t a u, kad Lietuvai pirmininkaujant 1.1 papunktyje nurodytam komitetui pirmininkauja Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas Gediminas Česonis, o 1.2 papunktyje nurodytam komitetui pirmininkauja Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriaus vedėja Deimantė Jankūnaitė. 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Saulius Skvernelis