LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2008 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-7 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLIŲ KPT SDK 07 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m.  rugsėjo 29 d. Nr. V-299

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 07, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 07 patvirtinimo“, ir išdėstau 21 ir 22 punktus taip:

21. Projektinė apkrova A nustatoma turinčioms didžiausią eismo intensyvumą važiuojamosios dalies juostoms, atsižvelgiant į:

– projektinį naudojimo laikotarpį;

– ašių skaičių;

– apkrovų koeficientą;

– važiuojamosios dalies juostų skaičių;

– važiuojamosios dalies juostos plotį;

– išilginį nuolydį;

– eismo intensyvumo didėjimą.

22. Nustatomas šis dangų konstrukcijų projektinis naudojimo laikotarpis:

– naujoms automagistralėms ir naujiems greitkeliams – 30 metų;

– visiems kitiems keliams – 20 metų.

Ekonominiais ir techniniais skaičiavimais pagrindus projektinis naudojimo laikotarpis gali būti nustatomas 10, 15 metų (pvz., kai dangos konstrukcija įrengiama etapais, atnaujinama ar rekonstruojama danga, mažos reikšmės keliams) ar 30 metų (pvz., ypatingos reikšmės keliams).“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Skirmantas Skrinskas