UŽIMTUMO TARNYBOS
prie LIETUVOS RESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl DARBO RINKOS PROGNOZĖMIS NUSTATYTŲ PAKLAUSIŲ PROFESIJŲ, ĮGYJAMŲ DALYVAUJANT FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 29 d. Nr. V-230

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamą Darbo rinkos prognozėmis nustatytų paklausių profesijų, įgyjamų dalyvaujant formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programose, sąrašą (toliau – Sąrašas).

2. Į p a r e i g o j u Klientų aptarnavimo skyrių vedėjus:

2.1. organizuoti užimtų asmenų profesinį mokymą pagal dvišales sutartis, vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintu Sąrašu;

2.2. organizuoti bedarbių profesinį mokymą pagal dvišales sutartis:

2.2.1. vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintu Sąrašu, arba

2.2.2. bedarbiui pasirinkus mokytis pagal mokymo programą, neįtrauktą į šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Sąrašą, šiomis sąlygomis:

2.2.2.1. bedarbis dvišalėje sutartyje įsipareigoja baigus profesinį mokymą dirbti savarankiškai, arba

2.2.2.2. Klientų aptarnavimo skyriaus teritorijoje yra registruotų laisvų darbo vietų pagal bedarbio pasirinktą mokymo programą suteikiamą kvalifikaciją ar kompetenciją.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. V-150 „Dėl prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias siunčiami mokytis užimti asmenys, nustatymo tvarkos ir prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias siunčiami mokytis užimti asmenys, sąrašo patvirtinimo“.

4. P a v e d u :

4.1. Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

4.2. įsakymo kontrolę vykdyti direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už pagrindinių veiklos procesų valdymą.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                Inga Balnanosienė

part_ad220e9c684d487c8eae22c9b76f8943_end


 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-230

 

 

 

DARBO RINKOS PROGNOZĖMIS NUSTATYTŲ PAKLAUSIŲ PROFESIJŲ, ĮGYJAMŲ DALYVAUJANT FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOSE, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Paklausios profesijos, įgyjamos dalyvaujant formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programose

1.

Baldžius

2.

Baldų apmušėjas

3.

Betonuotojas

4.

Dažytojas

5.

Elektrikas

6.

Kepėjas, konditeris

7.

Krautuvų vairuotojas

8.

Medienos apdirbimo staklininkas

9.

Motorinių transporto priemonių kroviniams ir (ar) keleiviams vežti vairuotojas

10.

Mūrininkas

11.

Pardavėjas

12.

Plytelių klojėjas

13.

Programinės įrangos testuotojas

14.

Sandėlio operatoriaus

15.

Santechnikas

16.

Siuvėjas

17.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

18.

Slaugytojo padėjėjas

19.

Stalius dailidė

20.

Suvirintojas

21.

Tinkuotojas apdailininkas

22.

Virėjas

23.

Kelininkas

24.

Konstrukcijų montuotojas

25.

Pastolių montuotojas

26.

Metalo apdirbimo staklininkas

27.

Fasadų šiltintojas

28.

Šaltkalvis

29.

Vamzdynų montuotojas

 

 

______________________

part_ff3b5e0c72a04cc49464e8f671bb291d_end