LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-1480 „DĖL ASMENŲ, KURIEMS DIAGNOZUOTA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IZOLIUOTŲ NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE AR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS STACIONARINES MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS, PATALPOSE, AMBULATORINIO GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 18 d.  Nr. V-96

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 4.9.3 papunktį išdėstau taip:  

4.9.3. pacientams, sirgusiems besimptomės formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), po 7 dienų nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu ar atlikus SARS-CoV-2 antigeno testą buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas, paėmimo dienos;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                              Arūnas Dulkys