Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos respublikos vyriausybės 2021 M. VASARIO 24 D. NUTARIMO NR. 117 „DĖL 2021 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 30 d. Nr. 588

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ ir 1 priedo „2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal programas“ skyriaus „II. Ministerijos“ poskyrį „Socialinės apsaugos ir darbo ministerija“ išdėstyti taip:

„01

02

Užimtumo didinimas

478 983

478 438

28 487    

545

 

02

08

Socialinė parama

3 705 170

3 705 121

158

49

 

03

03

Socialinių paslaugų ir integracijos

plėtra

200 766

195 572

69 277

5 194

 

04

05

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

16 880

16 693

11 415

187

 

 

 

Iš viso

4 401 799

4 395 824

109 337

5 975“.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                        Gintarė Skaistė