LIETUVOS RESPUBLIKOS

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO NR. I-1593 411 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. balandžio 14 d. Nr. XII-2310

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 411 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 411 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Savo noru nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantiems ar baziniuose kariniuose mokymuose dalyvaujantiems asmenims, kurie nebuvo įrašyti į einamųjų kalendorinių metų šaukimo sąrašą, šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos didinamos 30 procentų. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantiems ar baziniuose kariniuose mokymuose dalyvaujantiems asmenims, kurie buvo įrašyti į einamųjų kalendorinių metų šaukimo sąrašą ir kurie norą atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar dalyvauti baziniuose kariniuose mokymuose pareiškė iki įsakymo dėl paskyrimo į karinį vienetą pasirašymo dienos, šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos didinamos 15 procentų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė