LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2015 m. rugsėjo 18 d. Nr. V-1060

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 12  dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 71 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymo 1 straipsnį bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimą Nr. 779 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno visuomenės sveikatos centrą, Klaipėdos visuomenės sveikatos centrą, Šiaulių visuomenės sveikatos centrą, Panevėžio visuomenės sveikatos centrą, Alytaus visuomenės sveikatos centrą, Marijampolės visuomenės sveikatos centrą, Utenos visuomenės sveikatos centrą, Telšių visuomenės sveikatos centrą ir Tauragės visuomenės sveikatos centrą“:

1. R e o r g a n i z u o j u nuo 2016 m. balandžio 1 d. biudžetines  įstaigas  Kauno    visuomenės sveikatos centrą, Klaipėdos visuomenės sveikatos centrą, Šiaulių visuomenės  sveikatos  centrą, Panevėžio visuomenės sveikatos centrą, Alytaus visuomenės sveikatos centrą, Marijampolės visuomenės sveikatos centrą, Utenos visuomenės sveikatos centrą, Telšių visuomenės sveikatos centrą ir Tauragės visuomenės sveikatos centrą jungimo būdu prijungiant prie  Vilniaus visuomenės sveikatos centro (po reorganizavimo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos), kuriam pereitų visos Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro teisės, pareigos ir funkcijos.

2. T v i r t i n u Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro reorganizavimo sąlygų aprašą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro ir Vilniaus visuomenės sveikatos centro vadovai per 5 kalendorines dienas nuo šio įsakymo priėmimo pateikia sprendimo dėl Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro reorganizavimo originalą arba teisės aktų nustatyta tvarka patirtintas kopijas Juridinių asmenų registrui;

3.2. Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro vadovai užtikrina visų veiksmų, susijusių su reorganizuojamų įstaigų - Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro išregistravimu iš Juridinių asmenų registro atlikimą iki 2016 m. kovo 31 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                       Rimantė Šalaševičiūtė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-1060

 

KAUNO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO, KLAIPĖDOS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO, ŠIAULIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO, PANEVĖŽIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO, ALYTAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO, MARIJAMPOLĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO, UTENOS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO, TELŠIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO IR TAURAGĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja biudžetinių įstaigų – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos visuomenės sveikatos centrų – reorganizavimą jungimo būdu prijungiant juos prie Vilniaus visuomenės sveikatos centro, kuriam pereis visos Alytaus visuomenės sveikatos centro, Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenes sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenes sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Tauragės visuomenės sveikatos centro teisės, Telšių visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro teisės, pareigos ir funkcijos.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95–2.97 straipsniais, 2.99 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 779 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno visuomenės sveikatos centrą, Klaipėdos visuomenės sveikatos centrą, Šiaulių visuomenės sveikatos centrą, Panevėžio visuomenės sveikatos centrą, Alytaus visuomenės sveikatos centrą, Marijampolės visuomenes sveikatos centrą, Utenos visuomenes sveikatos centrą, Telšių visuomenės sveikatos centrą, Tauragės visuomenės sveikatos centrą“.

 

 

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMŲ ĮSTAIGŲ IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS DUOMENYS

 

3. Reorganizuojamos įstaigos:

3.1. Alytaus visuomenės sveikatos centras:

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.1.2. buveinė – Savanorių g. 4, LT-62142 Alytus, Lietuvos Respublika;

3.1.3. biudžetinės įstaigos kodas – 191344670, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.2. Kauno visuomenės sveikatos centras:

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2.2. buveinė – K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, Lietuvos Respublika;

3.2.3. biudžetinės įstaigos kodas – 191349265, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.3. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras:

3.3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3.2. buveinė – Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda, Lietuvos Respublika;

3.3.3. biudžetinės įstaigos kodas – 191349450, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.4. Marijampolės visuomenės sveikatos centras:

3.4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.4.2. buveinė – A. Valaičio g. 2, Marijampolė, Lietuvos Respublika;

3.4.3. biudžetinės įstaigos kodas – 191207376, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.5. Panevėžio visuomenės sveikatos centras:

3.5.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.5.2. buveinė – Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys, Lietuvos Respublika;

3.5.3. biudžetinės įstaigos kodas – 191346874, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.6. Šiaulių visuomenės sveikatos centras:

3.6.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.6.2. buveinė – Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai, Lietuvos Respublika;

3.6.3. biudžetinės įstaigos kodas – 191349799, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.7. Tauragės visuomenės sveikatos centras:

3.7.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.7.2. buveinė – Prezidento g. 38, LT-72253 Tauragė, Lietuvos Respublika;

3.7.3. biudžetinės įstaigos kodas – 191347780, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.8. Telšių visuomenės sveikatos centras:

3.8.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.8.2. buveinė – J.Biliūno g. 3, LT-87317 Telšiai, Lietuvos Respublika;

3.8.3. biudžetinės įstaigos kodas – 191347823, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.9. Utenos visuomenės sveikatos centras:

3.9.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.9.2. buveinė – S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, LT-28240 Utena, Lietuvos Respublika;

3.9.3. biudžetinės įstaigos kodas – 191348163, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

 

4. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga:

4.1. Vilniaus visuomenės sveikatos centras:

4.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.1.2. buveinė – Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius, Lietuvos Respublika;

4.1.3. biudžetinės įstaigos kodas – 291349070, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS, PO REORGANIZAVIMO VEIKIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

5. Alytaus visuomenės sveikatos centras, Kauno visuomenės sveikatos centras, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Marijampolės visuomenes sveikatos centras, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Tauragės visuomenės sveikatos centras, Telšių visuomenės sveikatos centras, Utenos visuomenes sveikatos centras reorganizuojami jungimo būdu – prijungiant juos prie Vilniaus visuomenės sveikatos centro.

6. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Alytaus visuomenės sveikatos centras, Kauno visuomenės sveikatos centras, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Marijampolės visuomenes sveikatos centras, Panevėžio visuomenės sveikatos centras, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Tauragės visuomenės sveikatos centras, Telšių visuomenės sveikatos centras, Utenos visuomenes sveikatos centras.

7. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Vilniaus visuomenės sveikatos centras, kurio pavadinimas po reorganizavimo – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

 

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR PRIEMONĖS

 

8. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendins Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

9. Reorganizavimo etapai ir laikas:

9.1. apie Aprašo parengimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įsakymo dėl Aprašo sudarymo pasirašymo viešai paskelbiama reorganizuojamų įstaigų ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos interneto svetainėse (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.2. dokumentai, reikalingi reorganizuojamų įstaigų ir dalyvaujančios reorganizavime įstaigos statusui įregistruoti, pateikiami viešo paskelbimo apie Aprašo sudarymą dieną Juridinių asmenų registrui (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.3. per 3 kalendorines dienas nuo juridinio asmens statuso atitinkamai „reorganizuojamas“ ar „dalyvaujantis reorganizavime“ įregistravimo Juridinių asmenų registre pateikiami formos Nr. 6-SD „Pranešimas apie draudėjo reorganizavimą“ pranešimai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.4. Aprašo viešo paskelbimo dieną reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujanti įstaiga raštu praneša apie tai visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, su kuriais įstaigos turėjo debetinių ir kreditinių sandorių ar kitų įsipareigojimų. Pranešime turi būti nurodyta Aprašo 3, 5-8 punktuose ir 9.26 papunktyje nurodyta informacija, nurodyta, kur ir kada galima susipažinti su Aprašu, po reorganizavimo veiksiančio Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų projektu ir reorganizuojamų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.5. per 5 kalendorines dienas nuo Sveikatos apsaugos ministro sprendimo (įsakymo) dėl įstaigų reorganizavimo priėmimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamas sprendimo dėl įstaigų reorganizavimo originalas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.6. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas oficialaus paskelbimo parengiami ir pateikiami Sveikatos apsaugos ministerijai  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos struktūros, pareigybių sąrašo ir administracinių padalinių nuostatų projektai (atsakingas vykdytojas – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.7. atsižvelgiant į tai, kad reorganizavimo metu bus vykdomi reorganizavime dalyvaujančios įstaigos struktūriniai pertvarkymai, ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d. parengiami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigybių aprašymų projektai (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.8. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus ir struktūrą tvirtina Sveikatos apsaugos ministras kartu su sprendimu dėl įstaigų reorganizavimo;

9.9. priėmus sprendimą dėl įstaigų reorganizavimo, reorganizuojamose įstaigose ir reorganizavime dalyvaujančioje įstaigoje visi valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka įspėjami apie tarnybos ar darbo sąlygų pasikeitimą ir (ar) galimą tarnybos ar darbo santykių nutraukimą, (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrų vadovai, Sveikatos apsaugos ministerija);

9.10. ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 31 d. reorganizuojamų įstaigų valstybės tarnautojams ir pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlomos užimti pareigos;

9.11. ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. inventorizuojamas visas reorganizuojamų įstaigų turtas pagal 2015 m. gruodžio 1 d. duomenis (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.12. ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 31 d. reorganizuojamų įstaigų turtas teisės aktų nustatyta tvarka perduodamas Vilniaus visuomenės sveikatos centrui pagal Vilniaus visuomenės sveikatos centro vadovo patvirtintą turto perdavimo grafiką (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.13. perdavus reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai reorganizuojamų įstaigų patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamai pakeičiami duomenys Nekilnojamojo turto registre (atsakingas vykdytojas – Vilniaus visuomenės sveikatos centro vadovas);

9.14. reorganizuojamos įstaigos parengia metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius reorganizavimo dienos data (t. y. 2016 m. kovo 31 d.) (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.15. reorganizuojamos įstaigos suderina tarpusavio operacijas su viešojo sektoriaus subjektais ir užtikrina finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS), reorganizavimo dienos data tarpiniame periode, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.16. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai paskutinę valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo dieną pateikiamas (-i) formos Nr. 2-SD „Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą“ pranešimas (-ai) apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodant apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas reorganizuojamose įstaigose (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.17. Valstybinio socialinio draudimo fondui per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios pateikiamas (-i) formos Nr. 1-SD „Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią“ pranešimas (-ai), nurodant apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas tęsiamas reorganizavime dalyvaujančioje įstaigoje reorganizavus reorganizuojamas įstaigas (atsakingas vykdytojas – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovas);

9.18. reorganizuojamų įstaigų ilgo saugojimo dokumentai kartu su apskaitos dokumentais (bylų apyrašais) bei laikino saugojimo dokumentai, kurių nepasibaigęs teisės aktais numatytas saugojimo terminas, surašius dokumentų bylų perdavimo – priėmimo aktą, iki 2016 m. kovo 31 d. pagal Vilniaus visuomenės sveikatos centro vadovo patvirtintą dokumentų perdavimo grafiką perduodami Vilniaus visuomenės sveikatos centrui (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.19. reorganizuojamų įstaigų laikino saugojimo dokumentai, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, iki 2016 m. kovo 31 d. sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka, suderinus dokumentų naikinimo aktus su reorganizuojamą įstaigą kuruojančiu valstybės archyvu (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.20. vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi reorganizuojamų įstaigų nuolatinio saugojimo dokumentai ne vėliau kaip 2016 m. kovo 31 d. perduodami Valstybės archyvui (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.21. antspaudai su Lietuvos Respublikos valstybės herbu, kuriais disponuoja reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujanti įstaiga, po to, kai pasirašomi turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktai, teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.22. ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d. Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos visuomenės sveikatos centrai pateikia informaciją apie galiojančias sutartis Vilniaus visuomenės sveikatos centrui (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.23. ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 30 d. Vilniaus visuomenės sveikatos centras priima sprendimą dėl numatomų perimti ir (ar) numatomų nutraukti sutarčių (išskyrus darbo sutartis) (atsakingas vykdytojas – Vilniaus visuomenės sveikatos centro vadovas);

9.24. Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos visuomenės sveikatos centrai iki 2016 m. kovo 31 d. atlieka visus būtinus veiksmus ir nutraukia sutartis, kurias nuspręsta nutraukti (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.25. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Alytaus visuomenės sveikatos centro, Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenes sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Tauragės visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenes sveikatos centro reorganizavimo Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka pateikiami prašymai išregistruoti Alytaus visuomenės sveikatos centrą, Kauno visuomenės sveikatos centrą, Klaipėdos visuomenės sveikatos centrą, Marijampolės visuomenes sveikatos centrą, Panevėžio visuomenės sveikatos centrą, Šiaulių visuomenės sveikatos centrą, Tauragės visuomenės sveikatos centrą, Telšių visuomenės sveikatos centrą, Utenos visuomenes sveikatos centrą iš Juridinių asmenų registro ir reorganizuotų įstaigų registracijos pažymėjimų originalai (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos visuomenės sveikatos centrų vadovai);

9.26. nuo 2016 m. balandžio 1 d. reorganizuojamų įstaigų teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo vykdančiam veiklą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

9.27. reorganizuojamų įstaigų vadovai reorganizavimo metu užtikrina reorganizuojamų įstaigų veiklos (vykdomų uždavinių ir funkcijų) tęstinumą, įsipareigojimų, taip pat ir finansinių įsipareigojimų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdymą, įgyvendinamų ir numatomų įgyvendinti projektų sutartyse ir paraiškose nustatytų sąlygų vykdymą (atsakingi vykdytojai – Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos visuomenės sveikatos centrų vadovai);

10. Reorganizavimas vykdomas ir prievolės baigiamos vykdyti iš reorganizuojamų įstaigų ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų.

_____________