A picture containing drawing  Description automatically generated

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 9 d. Nr. V-788

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą:

1.2.1. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

„51.

Antrinė

Suaugusiųjų burnos chirurgija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis“

 

 

1.2.2. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

„52.

Tretinė

Suaugusiųjų burnos chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis“

 

 

1.2.3. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

„53.

Antrinė

Suaugusiųjų burnos, veido ir žandikaulių chirurgija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2004-07-16 įsakymo Nr. V-553 „Dėl Specialiųjų vaikų ir suaugusiųjų veido, žandikaulių ir burnos chirurgijos stacionarinių paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 2004-07-16 įsakymas Nr. V-553) 1.1 papunktis“

 

1.2.4. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

„54.

Tretinė

Suaugusiųjų burnos, veido ir žandikaulių chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

2004-07-16 įsakymo Nr. V-553 1.2 papunktis“

 

1.2.5. Pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip:

„93.

Antrinė

Vaikų burnos chirurgija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis“

 

 

1.2.6. Pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip:

„94.

Tretinė

Vaikų burnos chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis“

 

 

 

1.2.7. Pakeičiu 95 punktą ir jį išdėstau taip:

„95.

Antrinė

Vaikų burnos, veido ir žandikaulių chirurgija II

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.1 papunktis

2004-07-16 įsakymo Nr. V-553 1.1 papunktis“

 

1.2.8. Pakeičiu 96 punktą ir jį išdėstau taip:

„96.

Tretinė

Vaikų burnos, veido ir žandikaulių chirurgija III

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1229 1.2 papunktis

 

2004-07-16 Nr. V-553 1.2 papunktis“

 

1.2.9. Pripažįstu netekusia galios paaiškinimų trečiąją pastraipą.

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą:

1.3.1. Pakeičiu antrojo skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) PASLAUGOS“

1.3.2. Pakeičiu trečiojo skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

BURNOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“

1.3.3. Pripažįstu netekusia galios paaiškinimų trečiąją pastraipą.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga