vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS, pagamintOS naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2017 metų i pusmečiui

 

2016 m. lapkričio 29 d. Nr. O3-406

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 3–6 ir 10 dalimis, Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2016 m. lapkričio 22 d. pažymą Nr. O5-315 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2017 metų I pusmečiui“, Komisija n u t a r i a:

Patvirtinti fiksuotus tarifus elektrinėms, kurių įrengtoji galia (toliau – ĮG) ne didesnė kaip 10 kW (toliau – Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifai), bei fiksuotų tarifų didžiausius galimus dydžius aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams (toliau – Maksimalūs tarifai) (be PVM), galiosiančius nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.:

1. Elektros energijos elektrinėms, naudojančioms saulės energiją, integruotoms į pastatą:

1.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas elektrinėms, kurių ĮG ≤ 10 kW –0,169 EUR/kWh;

1.2. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 10 < ĮG ≤ 100 kW – 0,152 EUR/kWh;

1.3. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 100 < ĮG ≤ 350 kW – 0,141 EUR/kWh;

1.4. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių ĮG > 350 kW – 0,148 EUR/kWh.

2.  Elektros energijos elektrinėms, naudojančioms saulės energiją, neintegruotoms į pastatą:

2.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas elektrinėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,136 EUR/kWh;

2.2. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 10 < ĮG ≤ 100 kW – 0,124 EUR/kWh;

2.3. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 100 < ĮG ≤ 350 kW – 0,115 EUR/kWh;

2.4. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių ĮG > 350 kW – 0,122 EUR/kWh.          

3.  Elektros energijos elektrinėms, naudojančioms vėjo energiją:

3.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas elektrinėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,052 EUR/kWh;

3.2. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,050 EUR/kWh;

3.3. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių ĮG > 350 kW – 0,041 EUR/kWh.

4.  Elektros energijos elektrinėms, naudojančioms hidroenergiją:

4.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas elektrinėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,059 EUR/kWh;

4.2. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,053 EUR/kWh;

4.3. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 350 < ĮG ≤ 1000kW – 0,053 EUR/kWh;

4.4. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių ĮG > 1000 kW – 0,047 EUR/kWh.

5.  Naujoms elektros energijos elektrinėms, naudojančioms biomasę:

5.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas elektrinėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,066 EUR/kWh;

5.2. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,057 EUR/kWh;

5.3. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 350 < ĮG ≤ 5000 kW – 0,057 EUR/kWh;

5.4. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių ĮG > 5000 kW – 0,051 EUR/kWh.

6.  Rekonstruotoms elektros energijos elektrinėms, naudojančioms biomasę:

6.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas elektrinėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,046 EUR/kWh;

6.2. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,040 EUR/kWh;

6.3. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 350 < ĮG ≤ 5000 kW – 0,040 EUR/kWh;

6.4. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių ĮG > 5000 kW – 0,035 EUR/kWh.

7.  Elektros energijos elektrinėms, gaminančioms elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų:

7.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas elektrinėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,111 EUR/kWh;

7.2. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,106 EUR/kWh;

7.3. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 350 < ĮG ≤ 500 kW – 0,106 EUR/kWh;

7.4. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių ĮG > 500 kW – 0,086 EUR/kWh.

8.  Elektros energijos elektrinėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus:

8.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas elektrinėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,134 EUR/kWh;

8.2. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,122 EUR/kWh;

8.3. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 350 < ĮG ≤ 500 kW – 0,122 EUR/kWh;

8.4. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 500 < ĮG ≤ 1000 kW – 0,116 EUR/kWh;

8.5. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių 1000 < ĮG ≤ 2000 kW – 0,110 EUR/kWh;

8.6. Maksimalus tarifas elektrinėms, kurių ĮG > 2000 kW – 0,107 EUR/kWh.

 

 

 

Komisijos narė,

laikinai atliekanti Komisijos pirmininko funkcijas                                              Viktorija Sankauskaitė