LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1-244 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINHRONIZACIJOS PROJEKTO „330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS KRUONIO HAE–BITĖNAI“ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 13 d. Nr. 1-340

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. 1-267 „Dėl pritarimo Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai“, 

p a k e i č i u  Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-244 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Planuojama teritorija Pagėgių, Jurbarko rajono, Šakių rajono, Vilkaviškio rajono savivaldybės.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                  Žygimantas Vaičiūnas