LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOMISIJOS BIBLIOTEKŲ METŲ PROGRAMAI PARENGTI SUDARYMO

 

2015 m. balandžio 9 d. Nr. ĮV-238

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr.  XII-1461 „Dėl 2016 metų paskelbimo Bibliotekų metais“:

1. Sudarau šią komisiją Bibliotekų metų programai parengti:

dr. Romas   Jarockis – kultūros viceministras (komisijos pirmininkas);

dr. Rūta Pileckaitė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Danguolė Abazoriuvienė – Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė;

Arvydas Andrijauskas – Lietuvos leidėjų asociacijos valdybos narys;

Asta Balevičiūtė – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė;

Emilija Bugailiškienė – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė;

Erika Buivydienė – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė;

Marija Dautartaitė – Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja;

prof. Renaldas Gudauskas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius;

Alina Jaskūnienė – Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė;

Irena Krivienė – Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė;

Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;

dr. Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė – Lietuvos kultūros instituto Programų ir projektų skyriaus vadovė;

Rūta Žirgulytė – Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorė.

2. P a v e d u:

2.1. šiuo įsakymu sudarytai komisijai iki 2015 m. gegužės 1 d. parengti Programos projektą ir pateikti ją tvirtinti;

2.2. Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriui techniškai aptarnauti komisijos darbą.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                       Šarūnas Birutis