vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

dėl ELEKTROS ENERGIJOS, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2014 metų IV ketvirčiui

 

2014 m. liepos 28 d. Nr. O3-333

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 2 punktu,
20 straipsnio 3–6 ir 10 dalimis, Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės Komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus 2014 m. liepos 17 d. pažymą Nr. O5-189 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2014 metų IV ketvirčiui“, Komisija
n u t a r i a:

Patvirtinti fiksuotus tarifus elektrinėms, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 10 kW (toliau – Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifai), fiksuotų tarifų didžiausius galimus dydžius aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams (toliau – Maksimalūs tarifai) bei fiksuotus tarifus gamintojams, kurių leidimų plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus galiojimo laikotarpis pratęstas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo nuostatomis (toliau – Tarifas gamintojams iki 30 kW) (be PVM), galiosiančius nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.:

1. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms saulės energiją, integruotoms į pastatą:

1.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių įrengtoji galia (toliau – ĮG) ≤ 10 kW – 0,69 Lt/kWh (0,200 Eur/kWh);

1.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,62 Lt/kWh (0,180 Eur/kWh);

1.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 100 kW – 0,62 Lt/kWh (0,180 Eur/kWh);

1.4. Maksimalus tarifas, kurių 100 < ĮG ≤ 350 kW – 0,58 Lt/kWh (0,168 Eur/kWh);

1.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 350 kW – 0,58 Lt/kWh (0,168 Eur/kWh).

2. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms saulės energiją, neintegruotoms į pastatą:

2.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,54 Lt/kWh
(0,156 Eur/kWh);

2.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 100 kW – 0,49 Lt/kWh (0,142 Eur/kWh);

2.3. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,49 Lt/kWh (0,142 Eur/kWh);

2.4. Maksimalus tarifas, kurių 100 < ĮG ≤ 350 kW – 0,46 Lt/kWh (0,133 Eur/kWh);

2.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 350 kW – 0,46 Lt/kWh (0,133 Eur/kWh).          

3. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms vėjo energiją:

3.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,28 Lt/kWh
(0,081 Eur/kWh);

3.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,26 Lt/kWh (0,075 Eur/kWh);

3.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,26 Lt/kWh (0,075 Eur/kWh);

3.4. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 350 kW – 0,22 Lt/kWh (0,064 Eur/kWh).

4. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms hidroenergiją:

4.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,27 Lt/kWh
(0,078 Eur/kWh);

4.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,24 Lt/kWh (0,070 Eur/kWh);

4.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,24 Lt/kWh (0,070 Eur/kWh);

4.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 1000kW – 0,24 Lt/kWh (0,070 Eur/kWh);

4.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 1000 kW – 0,22 Lt/kWh (0,064 Eur/kWh).

5. Naujoms elektros energijos jėgainėms, naudojančioms biomasę:

5.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,30 Lt/kWh
(0,087 Eur/kWh);

5.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,26 Lt/kWh (0,075 Eur/kWh);

5.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,26 Lt/kWh (0,075 Eur/kWh);

5.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 5000 kW – 0,26 Lt/kWh (0,075 Eur/kWh);

5.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 5000 kW – 0,23 Lt/kWh (0,067 Eur/kWh).

6. Rekonstruotoms elektros energijos jėgainėms, naudojančioms biomasę:

6.1. perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,25 Lt/kWh
(0,072 Eur/kWh);

6.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,22 Lt/kWh (0,064 Eur/kWh);

6.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,22 Lt/kWh (0,064 Eur/kWh);

6.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 5000 kW – 0,22 Lt/kWh (0,064 Eur/kWh);

6.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 5000 kW – 0,19 Lt/kWh (0,055 Eur/kWh).

7. Elektros energijos jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų:

7.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,40 Lt/kWh
(0,116 Eur/kWh);

7.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,39 Lt/kWh (0,113 Eur/kWh);

7.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,39 Lt/kWh (0,113 Eur/kWh);

7.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 500 kW – 0,39 Lt/kWh (0,113 Eur/kWh);

7.5. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 500 kW – 0,31 Lt/kWh (0,090 Eur/kWh).

8. Elektros energijos jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus:

8.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,53 Lt/kWh
(0,153 Eur/kWh);

8.2. Tarifas gamintojams iki 30 kW, kurių ĮG ≤ 30 kW – 0,48 Lt/kWh (0,139 Eur/kWh);

8.3. Maksimalus tarifas, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,48 Lt/kWh (0,139 Eur/kWh);

8.4. Maksimalus tarifas, kurių 350 < ĮG ≤ 500 kW – 0,48 Lt/kWh (0,139 Eur/kWh);

8.5. Maksimalus tarifas, kurių 500 < ĮG ≤ 1000 kW – 0,46 Lt/kWh (0,133 Eur/kWh);

8.6. Maksimalus tarifas, kurių 1000 < ĮG ≤ 2000 kW – 0,44 Lt/kWh (0,127 Eur/kWh);

8.7. Maksimalus tarifas, kurių ĮG > 2000 kW – 0,42 Lt/kWh (0,122 Eur/kWh).

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas,                                                  

laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas                                                           Darius Biekša