Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJŲ SKYRIMO

 

2018 m. birželio 1 d. Nr. 1K-1304

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio 2018 m. gegužės 7 d. teikimą,

s k i r i u Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus pavaduotojais penkeriems metams:

Mindaugą MACIJAUSKĄ;

Audrių MISEVIČIŲ;

Živilę SIMONAITYTĘ.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė