LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO NR. 3D-261 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS „LEADER“ PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 12 d.  Nr. 3D-692

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „LEADER“ priemonės įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“ ir  1 punktą  išdėstau taip:          

1. S u d a r a u  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimo darbo grupę (toliau – darbo grupė):

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja, darbo grupės pirmininkė;

Ilona Javičienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja, darbo grupės pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Monika Barnackienė, Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Janina Augustinavičienė – Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Lina Mineikienė, Marijampolės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Genovaitė Beniulienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento vyresnioji patarėja (jos nesant – Virginija Liukpetrytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja);

Raimonda Damulienė – vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ pirmininkė (jos nesant – Giedrė Kazakavičienė, Plungės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Violeta Jankauskienė – Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Jolita Umbrasienė, Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Dr. Arūnas Pocius – Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas;

Alma Rasimienė – Žemės ūkio ministerijos 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Tomas Lozoraitis, 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė – Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Neringa Čemerienė, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė);

Kristina Švedaitė-Damašė, Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė ir Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, Panevėžio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Nijolė Tirevičienė – Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Arūnas Stasiūnas, vietos veiklos grupės „Nemunas“ projektų vadovas);

Povilas Zaveckas – Šiaulių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas (jo nesant – Andželika Barčkienė, vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis