PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2021-2022 metų PRIORITETINIŲ PLUNGĖS RAJONE KULTIVUOJAMŲ SPORTO ŠAKŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. T1-98

Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu ir atsižvelgdama į Plungės rajono savivaldybės Sporto tarybos 2021 m. balandžio 13 d. posėdžio nutarimą (protokolas Nr. TK-33), Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Patvirtinti 2021-2022 metų prioritetines Plungės rajone kultivuojamas sporto šakas:

1.1. komandinės: futbolas, krepšinis;

1.2. individualios: dziudo, irklavimas, šachmatai, lengvoji atletika, motokorosas.

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. T1-45 „Dėl 2020 metų prioritetinių Plungės rajone kultivuojamų sporto šakų patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis