Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. gegužės 21 D. NUTARIMO NR. 704 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ IR GELEŽINKELIŲ KELIAIS IR SU TUO SUSIJUSIOS VEIKLOS SRITYSE“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. 508

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimą Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 16 straipsnio 3 dalimi ir 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pripažinti netekusiu galios 1.4 papunktį.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Jaroslav Narkevič