LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2020 M. sausio 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-45 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PARAMA INVESTICIJOMS Į PREVENCINĘ VEIKLĄ, KURIA SIEKIAMA SUMAŽINTI GALIMŲ GAIVALINIŲ NELAIMIŲ, NEPALANKIŲ KLIMATO REIŠKINIŲ IR KATASTROFINIŲ ĮVYKIŲ PADARINIUS“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į PREVENCINĘ VEIKLĄ, KURIA SIEKIAMA SUMAŽINTI PAVOJINGŲ LIGŲ GRĖSMES IR SU JOMIS SUSIJUSIAS PASEKMESĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 18 d. Nr. 3D-112

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes  įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 3D-45 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“, ir 31 punktą išdėstau taip:

31. Paramos paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas