LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. SPALIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-562

„DĖL TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, ATESTUOTŲ TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ IR TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 12 d. Nr. 3D-227

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Tautinio paveldo produktų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“, ir lentelės „I grupė. Tradiciniai gaminiai, produktai, dirbiniai, objektai“ 2 586 punktą išdėstau taip:

„2586.

Miežinis alus

002AG01.01.02

Gėrimai

Alus

Miežinis alus

A

MB „Bravoriuks“.

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas