LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2019 M. GEGUŽĖS 13 D. ĮSAKYMO NR. 1V-450 „DĖL NACIONALINĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2019 m. liepos 11 d. Nr. 1V-624

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 1V-450 „Dėl Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstau taip: 

1. Tvirtinu šios sudėties Nacionalinę bendruomeninių organizacijų tarybą (toliau – Taryba):

Audronė Astrauskienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja;

Janina Augustinavičienė, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė;

Jolita Bečienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausioji specialistė;

Justina Grigaravičienė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vyriausioji patarėja;

Jolanta Gulbinienė, bendruomenės centro „Veršva“ pirmininkė;

Renaldas Kulikauskas, Klaipėdos bendruomenių sąjungos pirmininkas;

Darius Liutikas, žemės ūkio viceministras;

Jolanta Marija Malinauskaitė, Kauno rajono Ežerėlio bendruomenės centro pirmininkė;

Dalia Masaitienė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyresnioji patarėja;

Artūras Melianas, Vilniaus miesto visuomeninės organizacijos „Naujininkų bendruomenė“ pirmininkas;

Ramūnas Navickas, Kauno bendruomenių centrų asociacijos pirmininkas;

Aurelija Olendraitė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros klausimais;

Tomas Pūtys, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas;

Jonas Samoška, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos viceprezidentas;

Loreta Sirvidienė, Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkė;

Rasa Stonienė, vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovė;

Virginija Šetkienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė;

Vida Vrubliauskienė, Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė;

Roma Žakaitienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė;

Jolita Žukauskaitė, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Socialinių investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Eimutis Misiūnas