VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO

NR. VA-65 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE NUOLATINIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ SUMOKĖTAS PALŪKANAS UŽ SUTEIKTUS KREDITUS GYVENAMAJAM BŪSTUI STATYTI ARBA ĮSIGYTI FR0612 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0612P FORMOS PILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2017 m. gruodžio 8 d. Nr. VA-102

Vilnius

 

 

 

1. Pakeičiu Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti FR0612 formos ir jos papildomo lapo FR0612P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-65 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti FR0612 formos ir jos papildomo lapo FR0612P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“, ir 271 punktą išdėstau taip:

271. FR0612P formos P12 laukelyje turi būti nurodomas Juridinių asmenų registro identifikacinis kodas to juridinio asmens, iš kurio buvo perimtos kreditoriaus teisės, t. y. kuris sudarė sutartį, kurios numeris įrašytas P9 laukelyje. P12 laukelis užpildomas tada, kai laukelyje P11 nurodytas sutarties požymis – 2, 3 arba 6.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                            Edita Janušienė