KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. A-1905 „DĖL AIKŠTELIŲ, KURIOSE GALIMA PREKIAUTI MIŠKO GĖRYBĖMIS, DARŽOVĖMIS, VAISIAIS, UOGOMIS, GĖLĖMIS, EGLUTĖMIS IR MALKOMIS, SĄRAŠŲ, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 23 d. Nr. A-1770

Kaunas

 

 

1. Pakeičiu Aikštelių, kuriose galima prekiauti miško gėrybėmis, daržovėmis, vaisiais, uogomis, gėlėmis ir eglutėmis, sąrašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A-1905 „Dėl aikštelių, kuriose galima prekiauti miško gėrybėmis, daržovėmis, vaisiais, uogomis, gėlėmis, eglutėmis ir malkomis, sąrašų patvirtinimo“, ir pripažįstu netekusiu galios 15 punktą.

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                 Vilius Šiliauskas