Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2021 M. VASARIO 24 D. NUTARIMO NR. 117 „DĖL 2021 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 7 d. Nr. 210

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ ir 1 priedo „2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal programas“:

1.         Skyriuje „II. Ministerijos“:

1.1.      Pakeisti poskyrį „Aplinkos ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Aplinkos ministerija

01

30

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės

36 203

36 173

13 915

30

 

01

31

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija

172 727

172 117

3 933

610

 

01

32

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas

32 180

32 123

7 300

57

 

02

33

Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga

26 294

23 785

7 149

2 509

 

02

39

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa

18 000

11 795

3 781

6 205

 

02

41

Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėse parodose

756

700

87

56

 

03

37

Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas

60 545

60 539

5 537

6

 

04

38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

9 692

9 523

7 453

169

 

Iš viso

356 397

346 755

49 155

9 642“.

 

1.2.      Poskyryje „Finansų ministerija“:

1.2.1.   pakeisti pastraipą „01 02 Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas“ ir ją išdėstyti taip:

„01

02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

868 345

829 763

125 199

38 582“;

 

1.2.2.   pakeisti pastraipą „Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

„Iš viso

1 852 266

1 811 934

125 199

40 332“.

 

1.3.      Pakeisti poskyrį „Kultūros ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Kultūros ministerija

01

07

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

49 875

49 687

27 413

188

01

08

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

80 137

78 385

25 590

1 752

01

09

Kultūros rėmimo fondas

23 908

23 908

02

07

Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas

80 287

66 199

4 523

14 088

Iš viso

234 207

218 179

57 526

16 028“.

 

1.4.      Poskyryje „Susisiekimo ministerija“:

1.4.1.   pakeisti pastraipą „01 11 Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas“ ir ją išdėstyti taip:

„01

11

Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas

132 220

132 220

0

0“;

 

1.4.2.   pakeisti pastraipą „01 12 Susisiekimo oro transportu užtikrinimas“ ir ją išdėstyti taip:

„01

12

Susisiekimo oro transportu užtikrinimas

30 591

20 341

198

10 250“;

 

1.4.3.   pakeisti pastraipą „Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

„Iš viso

1 087 978

1 069 149

12 850

18 829“.

 

1.5.      Poskyryje „Švietimo, mokslo ir sporto ministerija“:

1.5.1.   pakeisti pastraipą „11 02 Švietimo, mokslo ir sporto administravimas“ ir ją išdėstyti taip:

„11

02

Švietimo, mokslo ir sporto administravimas

1 216 860

1 215 854

165 508

1 006“;

 

1.5.2.   pakeisti pastraipą „Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

„Iš viso

1 692 597

1 685 858

168 244

6 739“.

 

1.6.      Pakeisti poskyrį „Užsienio reikalų ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

Užsienio reikalų ministerija

02

01

Užsienio reikalų politikos formavimas

15 890

15 890

 

03

01

Diplomatinės tarnybos veiklos užtikrinimas

76 690

71 994

26 903

4 696

 

Iš viso

92 580

87 884

26 903

4 696“.

 

1.7.      Poskyryje „Žemės ūkio ministerija“:

1.7.1.   pakeisti pastraipą „01 01 Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas“ ir ją išdėstyti taip:

„01

01

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas

986 162

982 584

24 955

3 578“;

 

1.7.2.   pakeisti pastraipą „Iš viso“ ir ją išdėstyti taip:

„Iš viso

1 047 592

1 041 161

48 465

6 431“.

 

2.         Skyriaus „IV. Kitos valstybės institucijos ir įstaigos“ poskyryje „Nacionalinė teismų administracija“:

2.1.      pakeisti pastraipą „02 01 Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra“ ir ją išdėstyti taip:

„02

01

Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra

1 966

750

1 216“;

 

2.2.      pakeisti pastraipą „02 03 Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“ ir ją išdėstyti taip:

„02

03

Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija

1 451

1 451“.

 

3.         Pakeisti paskutinę pastraipą „IŠ VISO“ ir ją išdėstyti taip:

IŠ VISO

15 841 411

15 290 712

1 867 681

550 699“.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė