Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO NR. 1217 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 5 d. Nr. 539

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, 13 straipsnio 6 dalimi, 16 straipsnio 3 dalimi, 20 straipsnio 22 dalimi, 22 straipsnio 1, 2, 4, 6, 10, 18 dalimis, 24 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsniu, 29 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 11 dalimis, 30 straipsnio 2 dalimi, 39 straipsnio 1¹ dalimi, 40 straipsnio 6 dalimi, 53 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 58 straipsnio 9 dalimi, 631 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

2. Pripažinti netekusiu galios 1.11 papunktį.

3. Papildyti 6 punktu:

6. Įgalioti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą prižiūrėti ir tikrinti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 39 straipsnio 11 dalyje nustatytų reikalavimų.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas