LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

MINISTRAS PIRMININKAS

 

POTVARKIS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. POTVARKIO NR. 154 „DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 30 d. Nr. 141

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2013 m. gegužės 2 d. potvarkį Nr. 154 „Dėl darbo grupės sudarymo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. Siekdamas įgyvendinti MONEYVAL komiteto (Europos Tarybos ekspertų komiteto dėl priemonių, skirtų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu) 2012 m. gruodžio 5 d. pateiktas rekomendacijas Lietuvai dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikos nacionaliniu mastu formavimo, sudarau šią darbo grupę
(toliau darbo grupė):

Artūras Norkevičius    –          vidaus reikalų viceministras (darbo grupės vadovas);

Šarūnas Rameikis        –          Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

pavaduotojas (darbo grupės vadovo pavaduotojas);

Giedrius Apuokas       –          Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos

Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos

departamento ambasadorius ypatingiems pavedimams;

Juozas Balčiūnas         –          Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos Pažeidimų prevencijos skyriaus

viršininko pavaduotojas;

Rytis Bartnikas           –          Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos

Pirmosios valdybos viršininkas;

Audrius Bitinas           –          Lietuvos advokatūros sekretorius;

Vaidas Cerebiejus       –          valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus

pavaduotojas;

Aušra Dovydėnienė    –          Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos

koordinavimo ir kontrolės valdybos Veiklos planavimo

ir organizavimo skyriaus viršininkė;

Nerijus Genys             –          Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos

Ekonomikos pažangos departamento Ekonominių

pažeidimų ir korupcijos prevencijos skyriaus vedėjas;

Rūta Giedrienė            –          Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausioji

specialistė;

Daiva Jasiulaitienė      –          Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios

priežiūros departamento Valdymo ir vidaus kontrolės

skyriaus viršininkė;

Darius Karčinskas       –          Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros

Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras;

Loreta Kindurytė        –          Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento

pareigūnė;

Artūras Klerauskas      –          Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

pavaduotojas;

Rimantas Kraujalis      –          Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos

Respublikos kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus

vedėjas;

Saulius Lapšinskas      –          Lietuvos auditorių rūmų prezidentas;

Darius Mickevičius     –          Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Administracinės ir baudžiamosios justicijos

departamento patarėjas;

Toma Milieškaitė         –          Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Tarptautinės teisės departamento Teisinio

bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Dovilė Satkauskienė   –          Lietuvos antstolių rūmų valdytoja;

Marius Stračkaitis       –          Lietuvos notarų rūmų prezidentas;

Lolita Šumskaitė         –          Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų rinkų

politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus

vedėja;

Renatas Vitkauskas     –          Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Viešojo saugumo politikos departamento Kriminalinių

procesų kontrolės skyriaus patarėjas.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius