Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS–MARIJAMPOLĖ–SUVALKAI RUOŽO NUO 56,83 IKI 97,06 KM REKONSTRAVIMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO

 

2017 m. sausio 11 d. Nr. 30

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-380 „Dėl „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir įgyvendindama Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 11.1.1 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pradėti rengti magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialųjį planą.

2. Nustatyti šiuos planavimo tikslus:

2.1. suplanuoti magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km infrastruktūros, reikalingos siekiant rekonstruoti šį ruožą į automagistralę, plėtros etapus ir numatyti teritorijas, kuriose bus įrengiama minėta infrastruktūra;

2.2. nustatyti motyvuotai pagrįstas vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis