A close up of a logo  Description automatically generated

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-433DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 679 „DĖL IN VITRO DIAGNOSTIKOS MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) SAUGOS TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 15 d. Nr. V-1178

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. V-433 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 679 „Dėl In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 26 d.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga