LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TAM TIKRŲ DOPINGO MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 24 d. Nr. V- 1329

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u tam tikrų dopingo medžiagų sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1329

 

TAM TIKRŲ DOPINGO MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

ANABOLINIAI ANDROGENINIAI STEROIDAI

 

 

1. 1-androstendiolis (5α-androst-1-en-3β,17β-diolis).

2. 1-androstendionas (5α-androst-1-en-3,17- dionas).

3. Bolandiolis (estr-4-en-3β,17β-diolis).

4. Bolasteronas.

5. Boldenonas.

6. Boldionas (androsta-1,4-dien- 3,17-dionas).

7. Kalusteronas.

8. Klostebolis.

9. Danazolis ([1,2]oksazol[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17α-olis).

10. Dehidrochlormetiltestosteronas (4-chlor-17β-hidroksi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onas).

11. Dezoksimetiltestosteronas (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-olis).

12. Drostanolonas.

13. Dtilestrenolis (19-norpregna- 4-en-17α-olis).

14. Fluoksimesteronas.

15. Formebolonas.

16. Furazabolis (17α-metil[1,2,5]oksadiazol[3',4':2,3]- 5α-androstan-17β-olis).

17. Gestrinonas.

18. 4-hidroksitestosteronas (4,17β-dihidroksiandrost-4-en-3-onas).

19. Mestanolonas.

20. Mesterolonas.

21. Metenolonas.

22. Metandienonas (17β-hidroksi-17α-metilandrosta-1,4- dien-3-onas).

23. Metandriolis.

24. Metasteronas (17β-hidroksi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-onas).

25. Metildienolonas (17β-hidroksi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onas).

26. Metil-1-testosteronas (17β-hidroksi- 17α-metil-5α-androst-1-en-3-onas).

27. Metilnortestosteronas (17β-hidroksi-17α-metilestr-4-en-3-onas), metiltestosteronas.

28. Metribolonas (metiltrienolonas, 17β-hidroksi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-onas).

29. Miboleronas.

30. Nandrolonas.

31. 19-norandrostendionas (estr-4-en-3,17-dionas).

32. Norboletonas.

33. Norklostebolis.

34. Noretandrolonas.

35. Oksabolonas.

36. Oksandrolonas.

37. Oksimesteronas.

38. Oksimetolonas.

39. Prostanozolis (17β-[(tetrahidropiran-2-il)oksi]-1'H-pirazol[3,4:2,3]-5α-androstanas).

40. Kvinbolonas.

41. 3 stanozololis.

42. Stenbolonas.

43. 1-testosteronas (17β-hidroksi-5α-androst-1-en-3-onas).

44. Tetrahidrogestrinonas (17-hidroksi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-onas).

45. Trenbolonas (17β- hidroksiestr-4,9,11-trien-3-onas).

46. Androstendiolis (androst-5-en-3β,17β-diolis).

47. Androstendionas (androst-4-en-3,17-dionas).

48. Dihidrotestosteronas (17β-hidroksi-5α-androstan-3-onas).

49. Prasteronas (dehidroepiandrosteronas, DHEA, 3-β-hidroksiandrost-5-en-17-onas).

50. Testosteronas.

51. Klenbuterolis.

52. Atrankiniai androgenų receptorių moduliatoriai (SARM).

53. Tibolonas.

54. Zeranolis.

55. Zilpaterolis.

 

 

II SKYRIUS

AUGIMO HORMONAS IR AUGIMO HORMONO IŠSKYRIMĄ SKATINANČIOS MEDŽIAGOS, TURINČIOS POVEIKĮ RAUMENŲ, SAUSGYSLIŲ AR RAIŠČIŲ BALTYMŲ SINTEZEI (DEGRADACIJAI), VASKULIARIZACIJAI, ENERGIJOS PANAUDOJIMUI, REGENERACIJOS GEBĖJIMAMS AR SKAIDULŲ TIPO PASIKEITIMUI

 

56. Augimo hormonas (GH) (kiti GH pavadinimai - somatotropinas ar somatropinas);

57. Augimo hormono išsiskyrimo faktoriai: augimo hormono išsiskyrimo hormonas (GHRH) ir jo analogai (pvz.: CJC-1295, sermorelinas ir tesamorelinas);

58. Augimo hormonų sekretagogai (GHS): pvz.: ghrelinas ir ghrelino mimetikai (pvz.: anamorelinas ir ipamorelinas);

59. GH išsiskyrimo peptidai (GHRPs): aleksamorelinas, GHRP-6, heksarelinas ir pralmorelinas (GHRP-2).

60. Augimo faktoriai:

60.1. fibroblastų augimo faktoriai (FGFs);

60.2. hepatocitų augimo faktorius (HGF);

60.3. į insuliną panašus augimo faktorius (IGF-1) ir jo analogai;

60.4. mechaniniai augimo faktoriai (MGFs);

60.5. trombocitų kilmės augimo faktorius (PDGF);

60.6. kraujagyslių endotelio augimo faktorius (VEGF);

60.7. kiti augimo faktoriai, turintys poveikį raumenų, sausgyslių ar raiščių baltymų sintezei (degradacijai), vaskuliarizacijai, energijos panaudojimui, regeneracijos gebėjimams ar skaidulų tipo pasikeitimui.

 

III SKYRIUS

ERITROPOEZĘ SKATINANČIOS MEDŽIAGOS

 

61. Eritropoetino receptorių agonistai: eritropoezę skatinančios medžiagos: eopoetinas alfa, beta, delta, omega, theta, zeta, darbepoetinas (dEPO), eritropoetinas (EPO), EPO-Fc, EPO mimetiniai peptidai (EMP), metoksi-polietilen-glikol-epoetinas beta (CERA).

62. Neeritropoetiniai EPO receptorių agonistai (pvz., ARA-290, asialo EPO ir karbamilintas EPO).

63. Hipoksiją sukeliančio faktoriaus (HIF) stabilizatoriai (pvz., kobaltas ir FG-4592) ir aktyvatoriai

(pvz., argonas, ksenonas).