Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO

 

2022 m. gegužės 23 d. Nr. 1K-982

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 19 ir 30 straipsniais:

 

1 straipsnis.

S u t e i k i u Lietuvos Respublikos pilietybę šio dekreto 2 straipsnyje nurodytiems asmenims.

 

2 straipsnis.

N u s t a t a u, kad Lietuvos Respublikos piliečiais tampa ir Lietuvos Respublikos piliečio teises, laisves ir pareigas įgyja tik po to, kai prisiekia Lietuvos Respublikai, šie asmenys:

 

1) Vitali Baravik, gimęs 1980 m. gegužės 28 d. Baltarusijoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;

 

2) Ahmad El Badavi (El Badawi), gimęs 1988 m. kovo 20 d. Libane, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;

 

3) Zakaria El Osta, gimęs 1979 m. sausio 11 d. Libane, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;

 

4) Zeyad Elhajhasan, gimęs 1983 m. rugpjūčio 23 d. Sirijoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;

 

5) Davi Leite Monteiro, gimęs 1981 m. rugsėjo 3 d. Brazilijoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;

 

6) Seyed Mahdi Mir Mojarrabian, gimęs 1983 m. gruodžio 6 d. Pakistane, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;

 

7) Shahbaz Rashid, gimęs 1973 m. vasario 5 d. Pakistane, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;

 

8) Olga Satsskaya, gimusi 1984 m. liepos 24 d. Rusijoje, gyvenanti Lietuvos Respublikoje;

 

9) Inder Pal Singh, gimęs 1981 m. balandžio 2 d. Indijoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje;

 

10) Artem Zhilin, gimęs 1983 m. gruodžio 19 d. Rusijoje, gyvenantis Lietuvos Respublikoje.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                           Gitanas Nausėda

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                 Agnė Bilotaitė