LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-364  „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 20 d. Nr. V-735

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą:

1.1.1. Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„102.

Antrinė

Vaikų onkohematologija II

 

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.1 papunktis

2006-07-18 įsakymo Nr. V-638 „Dėl Vaikų hematologijos ir onkologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – 2006-07-18 įsakymas Nr. V-638) 1.1 papunktis, vaikų hematologija II“.

 

1.1.2. Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„103.

Tretinė

Vaikų onkohematologija III

 

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1225 1.2 papunktis

2000-11-07 įsakymo Nr. V-638 1.2 papunktis, vaikų hematologija III“.

 

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir 44 punktą išdėstau taip:

 

„44. 

Antrinė

Vaikų onkohematologija

 

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas“.

 

 

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. kituose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose vartojami asmens sveikatos priežiūros paslaugų pavadinimai „vaikų hematologija“, „vaikų hematologija II“, „vaikų hematologija III“ atitinka atitinkamus „vaikų onkohematologija“, „vaikų onkohematologija II“, „vaikų onkohematologija III“ asmens sveikatos priežiūros paslaugų pavadinimus;

2.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, suteikianti teisę teikti:

2.2.1. ambulatorines asmens sveikatos priežiūros – vaikų hematologijos paslaugas,  įsigaliojus šiam įsakymui suteikia teisę teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros – vaikų onkohematologijos paslaugas;

2.2.2. stacionarines asmens sveikatos priežiūros – vaikų hematologijos II paslaugas,  įsigaliojus šiam įsakymui suteikia teisę teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros – vaikų onkohematologijos II paslaugas;

2.2.3. stacionarines asmens sveikatos priežiūros – vaikų hematologijos III paslaugas,  įsigaliojus šiam įsakymui suteikia teisę teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros – vaikų onkohematologijos III paslaugas.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga