LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO, PRETENDUOJANČIO TAPTI SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDAROMO KOMITETO AR KOMISIJOS PIRMININKU, ATITIKTIES NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. gruodžio 29 d. Nr. 1V-1373

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 151 straipsniu:

1. Tvirtinu Savivaldybės tarybos nario, pretenduojančio tapti savivaldybės tarybos sudaromo komiteto ar komisijos pirmininku, atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                              Agnė Bilotaitė