LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. NUTARIMO NR. XIII-54 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMISIJŲ PIRMININKŲ
IR JŲ PAVADUOTOJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 23 d. Nr. XIII-2394

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininku Seimo narį Antaną Matulą.“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis