PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. VASARIO 7 d. sprendimo nr. t1-14 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ PASLAUGŲ KainŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. vasario 13 d. Nr. T1-27

Plungė

 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų sąrašo, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo“ 1 punktu, 9 eilutę (Eil. Nr. 9) ir išdėstyti ją taip:

 

Eil.Nr.

Įstaiga, kuriai taikoma kaina

Paslaugos pavadinimas

Matavimo vnt.

Kaina Eur

Pastabos

Užmokestis už vaikų ugdymą Plungės rajono savivaldybės meno mokyklose

9.

M. Oginskio meno mokykla

Užmokestis už ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo ugdymą

mėn.

15,0

Atleisti arba sumažinti mokestį už mokslą mokyklos tarybos sprendimu socialiai remtinų šeimų vaikams, našlaičiams, globotiniams, vaikų globos namų auklėtiniams ir kitiems vaikams, esant ypač sunkioms šeiminėms aplinkybėms pagal mokyklos patvirtintą tvarką.
Atleisti nuo mokesčio už mokslą ugdytinius, lankančius tik kryptingo ugdymo meno kolektyvuose programą.

Užmokestis už suaugusiųjų ugdymą

mėn.

42,0

Platelių meno mokykla

Užmokestis už ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo ugdymą

mėn.

10,2

 

2. Nustatyti, kad sprendimas galioja nuo 2020 m. kovo 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis